start van de Week van de Jonge Mantelzorger

Jonge mantelzorgers krijgen in de Week van de Jonge Mantelzorger van 1 tot en met 7 juni 2021 een extra steuntje in de rug. In Nederland zorgt ongeveer een kwart van de jongeren voor iemand in zijn of haar directe omgeving. Vaak is dat een ouder, broertje of zusje in het gezin. De mantelzorg varieert van huishoudelijke hulp tot ondersteuning bij de medische verzorging. Het is mooi dat jonge mensen dit doen, maar het kan best intensief zijn. Zeker als ze dit combineren met school of een studie. De campagne ‘Deel je zorg’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport roept jonge mantelzorgers op hun zorg te delen.

De campagne ‘Deel je zorg’ stimuleert mantelzorgers over hun zorgen te praten of gebruik te maken van hulp. Mantelzorg geven is namelijk niet altijd makkelijk. Toch vinden vier op de vijf mantelzorgers het vanzelfsprekend dat zij zorg verlenen. Zij geven aan dat ze het fijn vinden om een helpende hand te bieden. Jonge mantelzorgers ontwikkelen al op vroege leeftijd een groot verantwoordelijkheidsgevoel1.

Er is ook een keerzijde. Jonge mantelzorgers hebben vaker last van stress en piekergedachten dan leeftijdsgenoten. De zorgsituatie thuis roept vragen op over hun eigen toekomst. ‘Hoe ga ik dit combineren met mijn opleiding?’ en ‘Kunnen ze het wel zonder mij thuis?’. Het leidt soms tot een slechtere gezondheid en psychische klachten. Uit onderzoek blijkt dat ze meer kans lopen op studievertraging, uitval of onderpresteren. Sommige studerende mantelzorgers maken bewust andere keuzes over hun eigen toekomst. Bijvoorbeeld door thuis te blijven wonen of te stoppen met hun studie.

Zorgen delen en tijd voor jezelf zijn de belangrijkste tips voor de jonge mantelzorgers:

  • Deel je zorg | Praten met iemand lucht op. Dat kan iemand in de nabije omgeving zijn, maar ook door ervaringen te delen via de community Deel je zorg. Ook de video’s van de ‘Deel je zorg’ campagne met verhalen van andere jonge mantelzorgers kunnen helpen. Zo vertelt Brandon in een video: “Als het je overkomt, en je moet helpen, doe het. Maar vergeet niet om naar jezelf te kijken. Praat erover, zoek hulp en zorg gewoon goed voor jezelf.”
  • Bespreek het op school | Leraren, mentoren, decanen en studiebegeleiders zijn er om jonge mensen te helpen bij hun studie. Het helpt als zij op de hoogte zijn van de thuissituatie. Dat deed Asma: “Bij mijn studiebegeleider kon ik altijd terecht. Met vragen over hoe ik mijn studie kon plannen, maar ook gewoon om mijn verhaal te doen. Met het advies van de studiebegeleider maakte ik de keuze om mijn vervolgstudie in deeltijd te doen. Op die manier was studeren en mantelzorgen beter te combineren.”
  • Geef aan wanneer het te veel wordt | Het is niet egoïstisch om te zeggen dat het soms even niet meer lukt. Is er niemand in de omgeving om te helpen, dan kunnen jonge mantelzorgers bellen of whatsappen met de Mantelzorglijn: 030-7606055.
  • Blijf leuke dingen doen | Jonge mantelzorgers geven aan dat zij dit moeilijk vinden. Toch is het belangrijk om ook ontspanning te zoeken en leuke dingen te doen. Sporten of afspreken met vrienden.

 

Over de Week van de Jonge Mantelzorger

De Week van de Jonge Mantelzorger vindt jaarlijks van 1 tot en met 7 juni plaats om aandacht en waardering te vragen voor jonge mantelzorgers. De Week wordt georganiseerd door de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg, het landelijke netwerk van organisaties rondom de doelgroep. Deelnemende organisaties zijn gemeenten, welzijnsorganisaties, mantelzorgsteunpunten en andere partijen die actief bezig zijn voor of met jonge mantelzorgers.

Meer informatie: www.mantelzorg.nl/jongzorgen

1 - Sociaal en Cultureel Planbureau, Mantelzorgers in het vizier, Beleidssignalement mantelzorg 2019.

Facebook TwitterLinkedin
­