Reageren op ‘Mobiliteit in Het Hogeland’ kan binnenkort 

Het college van de demeente Het Hogeland heeft het mobiliteitsprogramma ‘Mobiliteit in Het Hogeland’ in ontwerp vastgesteld. Het wordt binnenkort zes weken ter inzage gelegd nadat de gemeenteraad is geïnformeerd. Het doel van het programma op verkeer en vervoer is kaders te bieden voor een duidelijk plan met verschillende speerpunten. Het programma harmoniseert de verkeers- en vervoersplannen van de vier voormalige gemeenten.

“Het programma is tot stand gekomen via een proces waarin we samen met vertegenwoordigers van inwoners en andere partijen in de omgeving hebben beschreven hoe we de toekomst van de mobiliteit van Het Hogeland zien. Het college heeft hierin richting gegeven aan het ambitieniveau waarbij we de verkeersveiligheid belangrijk vinden én het verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid in dorpen”, zegt wethouder Stefan van Keijzerswaard. 

Het college wil verder de mobiliteit verduurzamen door gezonde en groene alternatieven te stimuleren en wil inzetten op het hoogste ambitieniveau dat in het programma is uitgewerkt.

Dit betekent dat de gemeente mogelijkheden biedt tot het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van het fiets- en wandelnetwerk, de (sociale) toegankelijkheid van het openbaar vervoer en het parkeren op afstand bij dorpscentra en woonwijken. Daarmee moet het wonen en leven in die gebieden weer centraal komen te staan.

Ook wordt ingezet op het verduurzamen van het gemotoriseerde verkeer via andere manieren van vervoeren of zonder fossiele brandstof en het beperken van verkeersoverlast voor de omgeving.

De toegankelijkheid en de inclusiviteit van de mobiliteit in de gemeente heeft voorrang zodat iedere Hogelandster op een duurzame en veilige manier deel kan nemen aan het verkeer.

Inwoners en andere belanghebbenden kunnen het Mobiliteitsprogramma en het besluit over het ambitieniveau doornemen en hierop reageren. Dat kan tot zes weken na de bekendmaking. Afhankelijk van de reacties wordt het Mobiliteitsprogramma mogelijk op onderdelen aangepast. De gemeenteraad stelt daarna het definitieve plan vast en maakt de uiteindelijke keuze rond het ambitieniveau. De ambities worden na vaststelling uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma

Facebook TwitterLinkedin
­