waterstof netwerk groningen voorkeursalternatief

Vanaf 7 juni 2024 kun je reageren op het 'Concept voorkeurstracé van het waterstofnetwerk in Groningen'. Daarin bepalen de ministers voor Klimaat en Energie en voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hun voorkeur voor een route van buisleidingen van het waterstofnetwerk in Groningen.

Onderzoeken

De voorkeursroute is gekozen nadat het effect van verschillende routes op milieu, leefomgeving, techniek, kosten en toekomstvastheid is onderzocht. De uitkomsten van de onderzoeken staan in de milieueffectrapportage en de integrale effectenanalyse. Op de resultaten hiervan kun je ook reageren.

Waterstofnetwerk Groningen

In de provincie Groningen gaat Hynetwork, 100% dochteronderneming van Gasunie, een waterstofnetwerk maken. Dit is een netwerk dat bestaat uit buisleidingen voor het vervoer van waterstof. Het is onderdeel van een landelijk netwerk dat de 5 industrieclusters in Nederland met elkaar, met waterstofopslag en met het buitenland verbindt. Het uitgangspunt voor dit netwerk is hergebruik van bestaande leidingen die nu nog in gebruik zijn voor het transport van aardgas. Waar dit niet mogelijk is, komen nieuwe leidingen onder de grond.

De voorkeursroute

Het netwerk loopt van Eemshaven tot Stadskanaal. Voor een groot deel kunnen bestaande aardgastransportleidingen worden hergebruikt. Tussen Eemshaven en Tjuchem en tussen Tjuchem en Delfzijl moeten nieuwe buisleidingen aangelegd worden. Voor het gedeelte tussen Eemshaven en Tjuchem zijn drie alternatieven onderzocht. Na toetsing is gekozen voor het basisalternatief. De verschillen tussen de 3 alternatieven zijn klein. Voornamelijk op het gebied van externe veiligheid is er verschil: in dit alternatief komt geen nieuw brandaandachtsgebied waar dat niet nodig is. Dat beperkt ook de mogelijke ruimtelijke belemmeringen voor andere activiteiten in de regio. Wat deze keuze ondersteunt zijn de lagere kosten die nu zijn berekend voor het basisalternatief. Voor het nieuw aan te leggen deel tussen Tjuchem en Delfzijl is gekozen voor bundeling met bestaande infrastructuur, zoals aardgasleidingen. Dit ontziet de lintbebouwing in de buurt.

Documenten lezen en reageren

Het concept Voorkeursalternatief en de onderzoeksresultaten in het milieueffectrapport en de Integrale Effectenanalyse kun je lezen op: www.rvo.nl/waterstofnetwerk-groningen. Je kunt via deze website een reactie indienen. Dat kan ook via de post of tijdens een van de informatiebijeenkomsten. Je kunt ook bellen met RVO via 070 379 89 79.

Informatiebijeenkomsten

Heb je vragen of wil je meer weten? Wij helpen je graag. Je bent van harte welkom bij een van de informatiebijeenkomsten op: 

  • Maandag 24 juni 2024 in Zaal de Schans van Theater de Molenberg
  • Dinsdag 25 juni 2024 in Theater VanBeresteyn in Veendam
  • Woensdag 26 juni 2024 in MFC Siddeburen in Siddeburen
  • Dinsdag 2 juli in Restaurant Eemshaven in Losdorp
  • U kunt binnenlopen tussen 19:00 en 21:00 uur.
Facebook TwitterLinkedin
­