werelderfgoedcentrum waddenzee wec

Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland hebben ingestemd met het ontwerp van het gemeentelijke deel van de openbare ruimte bij het Werelderfgoedcentrum Waddenzee (WEC) op Lauwersoog. Hiermee verbetert de kwaliteit van de openbare ruimte. En past het goed bij de bestaande en nieuwe functies in het gebied tussen de visafslag en het WEC.

Hoe gaat de buitenruimte eruit zien?

Bij de bouw van de buitenruimte houdt de gemeente rekening met klimaatverandering en er komen veel verschillende planten. Ook komen er plekken om te zitten en leuke dingen voor kinderen, zoals een waterspeelplek en zandbak met houten speelelementen. En natuurlijk een parkeerzone. De openbare verlichting vervangen we door lichtmasten. Dit past beter bij een visserijhaven. Natuurlijk past het ook bij Lauwersoog als onderdeel van het Dark Sky Park. Bezoekers en toeristen worden straks zoveel mogelijk gescheiden van bedrijfsverkeer. Er komt een tweede ontsluitingsweg zodat het bedrijfsverkeer niet meer via de huidige toegang naar de haven hoeft te rijden.

Bestaande materialen opnieuw gebruiken

De gemeenteraad heeft € 1,8 miljoen beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de openbare ruimte en de voorbereidingskosten. Van dit bedrag is nu ongeveer 6 ton besteed. Het bedrag is berekend met het prijspeil van 2020. Door zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande materialen zijn de gemeente en de stichting er in geslaagd de kostenstijgingen op te vangen. Bij het inrichten van de buitenruimte rond het WEC worden vooral de aanwezige natuursteenkeien gebruikt. En voor het deel waar de gemeente voor verantwoordelijk is gebruiken we de aanwezige gebakken straatstenen.

Wanneer is het klaar?

Het werk in de openbare ruimte start op 1 april 2024 en is in het najaar van 2024 klaar. Het werk is aanbesteed en gegund aan een aannemer.

Ontwerp gemaakt in overleg

Het ontwerp is in overleg met de ondernemers in de omgeving, de Stichting WEC en de Exploitatiemaatschappij Haven Lauwersoog (EHL) gemaakt. De Stichting WEC is verantwoordelijk voor de buitenruimte rond het WEC en de gemeente voor het terrein vanaf deze ruimte tot aan de visafslag.

“Met de komst van het WEC krijgen we een prachtige gemeenschappelijke plek voor mensen en organisaties die zich betrokken voelen bij het werelderfgoed Waddenzee om elkaar te ontmoeten in het waddengebied. Daar hoort ook een aantrekkelijke en toegankelijke buitenruimte bij”, zegt wethouder Stefan van Keijzerswaard.

Directeur van het WEC Niek Kuizenga vult aan: “Stichting WEC is bijzonder blij met de samenwerking met de gemeente en lokale ondernemers die geleid heeft tot een prachtig en uitvoerbaar plan, waarin verschillende belangen behartigd worden. Medio volgend jaar zal het gebied een ware metamorfose doorgemaakt hebben waar iedereen profijt van zal hebben.”

Over Werelderfgoedcentrum Waddenzee

Het Werelderfgoedcentrum wordt een beleefcentrum voor jong en oud waar alles draait om ons waddenlandschap. Het centrum gaat naar verwachting veel bezoekers en toeristen trekken. Hiervan gaan horeca en toerisme in de omgeving profiteren. Het Werelderfgoedcentrum zal niet alleen banen opleveren, maar ook bijdragen aan het behoud van de Waddenzee. Onderzoek en onderwijs in het centrum zorgen straks voor meer kennis over dit unieke natuurgebied, dat in 2009 door UNESCO werd aangewezen als werelderfgoed.

Zie ook: https://wec-waddenzee.nl/

Facebook TwitterLinkedin
­