Na negen jaar in Bedum werkzaam te zijn geweest in de parochie vertrok pastor Bolmer in 2001 naar Delft , om daar te gaan wonen in een leefgemeenschap van de Franciscaner Minnebroeders.  Vele Bedumers kennen deze bijzonder aimabele pastoor nog wel!

En niet alleen bij de Katholieken , maar ook bij de Bedumers was hij zeer geliefd, want hij kende vele inwoners bij hun naam.
Na bijna 20 jaar is hij Bedum nog niet vergeten! In deze moeilijke periode van de coronacrises stuurt pastoor Bolmer een meelevende groet aan Anne en Gezina Schuitema , de groenteboer van Bedum.

Meelevende groet aan Bedumers van pastor Bolmer , d'oale pastoor oet Beem

" In deze Corona tijd een meelevende groet. Vele mensen blijven thuis. Dat zul je ook wel merken in de winkel. Ik denk aan jullie en leef met jullie.... ! "  Wat toch bijzonder vertelde Anne, "ik kreeg er kippevel van toen deze kaart bij ons werd bezorgd."

In 2001 kreeg Pastor Bolmer de APB pluim

"Naar aanleiding hiervan zijn we in ons archief gedoken ", vertelde Henk van der Velde , voorzitter van dorpsbelangenvereniging APB Bedum. In 2001 werd pastor Bolmer bij zijn afscheid blij verrast met de APB pluim. Pastor Bolmer kreeg deze onderscheiding voor zijn vele werk voor de Bedumers. "Hij had voor iedereen een woord en ging overal naar toe, een schouderklopje , een bemoedigend woord voor iedereen. Het maakte niet uit van welke kerk je was. Hij had een fabelachtig geheugen , kende iedereen bij naam." De waardering wilde het bestuur van de dorpsbelangenvereniging onderstrepen met de APB Pluim. 

Meelevende groet aan Bedumers van pastor Bolmer , d'oale pastoor oet Beem

Deze APB Pluim , ingesteld in 1993 is tot nu toe slechts 4 keer uitgereikt,  aan de heer Jan van der Kooi , mevrouw van der Veen en de heer Klaes Hoekstra. Allen hebben zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de gemeenschap in Bedum.

Meelevende groet aan Bedumers van pastor Bolmer , d'oale pastoor oet Beem 

Pastor Bolmer wilde zich niet beperken tot zijn eigen geloofsgemeenschap. "Ik wil geen onderscheid maken in mensen. Ik probeer om verschillende groepen bij elkaar te brengen ". Hij heeft in die negen jaar veel contact met inwoners van Bedum gekregen. "Ik heb er fijne herinneringen aan. Het is een deel van leven geworden. " Bekend is bijvoorbeeld dat er een afscheid was van een predikant in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt.  In de afscheidsdienst was ook pastor Bolmer aanwezig .  Dat hij vlak voor zijn afscheid deze onderscheiding vanuit APB Bedum ontving had hij niet verwacht. "Ik vindt het heel bijzonder dat ze aan mij gedacht hebben" . En na bijna 20 jaar is pastor Bolmer Bedum nog steeds niet vergeten, heel bijzonder !

 

Facebook TwitterLinkedin
­