Kwijtschelding huur voor sportverenigingen gemeente Het Hogeland

Het college van de gemeente Het Hogeland heeft besloten de huur van sportaccommodaties over de maanden maart, april en mei kwijt te schelden. De maatregel geldt voor alle verenigingen in Het Hogeland die binnen of buitensportaccommodaties van de gemeente huren.

Sportverenigingen hebben sinds het begin van de coronacrisis te maken met een aanzienlijke terugval van hun inkomsten. Dat maakt het betalen van huren problematisch.  Om dit te compenseren, heeft het ministerie van VWS geld beschikbaar gesteld aan gemeenten. In Het Hogeland gaat het om een totaalbedrag van rond de 240.000 euro dat wordt kwijtgescholden.

Verenigingen die zelf een accommodatie hebben, kunnen in beginsel ook financiële compensatie krijgen. Voorwaarde is dat de inkomsten sinds de uitbraak van het virus met meer dan twintig procent zijn gedaald.

Landelijk is er 20 miljoen euro beschikbaar voor ongeveer 7.500 verenigingen. De sportverenigingen in Het Hogeland zijn van het besluit van het college op de hoogte gesteld.

Facebook TwitterLinkedin
­