Informatieavond over herinrichting Molenweg en oever Boterdiep Zz Bedum

De Molenweg en de oever van Boterdiep Zz in Bedum worden opnieuw ingericht. Op dinsdag 12 juli organiseert de gemeente van 19.30 tot 21.00 uur een informatieavond om een eerste ontwerp toe te lichten, te horen wat inwoners en ondernemers van de plannen vinden en om vragen te beantwoorden.

Wethouder Stefan van Keijzerswaard en projectleider Jan Brouwer trappen de avond af met een toelichting op de bijzonderheden van de plannen die onderdeel uitmaken van het centrumplan voor Bedum. Ook schuiven stedenbouwkundige Thomas Steensma en adviseur Edwin Rittersma van het waterschap aan om de visie, achtergrond en het ontwerp toe te lichten. Daarna is er gelegenheid om de plannen uitgebreider te bekijken en er met de specialisten over te praten. Tot slot wordt aan de aanwezigen gevraagd om mee te denken over de plannen voor de aanleg van een beweegtuin en de inrichting van een pleintje op het voormalige haventerrein.

De bijeenkomst wordt gehouden in de kleine zaal van de Maranathakerk, ingang Kleinestraat 4 in Bedum. De zaal is open vanaf 19.15 uur.

De Molenweg is een belangrijke verbinding tussen de winkelconcentratie in het oude centrum en de centra aan de Stationsweg en Noordwolderweg. Het ontwerp richt zich op het aantrekkelijker maken van de ruimte tussen de rijbaan en het Boterdiep, plus het Boterdiep zelf. De verblijfsfunctie wordt daar versterkt.

In 2020 is de gemeente gestart met het ontwerpproces van de herinrichting. De wensen van bewoners en ondernemers zijn toen verzameld met een informatiebijeenkomst en een vragenlijst. Met deze input en reacties van de klankbordgroep en ondernemersvereniging heeft de gemeente een schetsontwerp voor het gebied gemaakt. Dit ontwerp is nu verder uitgewerkt. De uitvoering start begin 2023.

Facebook TwitterLinkedin
­