Informatie in Gemeentegids Het Hogeland 2020-2021 onjuist

De afgelopen weken heeft iedereen de nieuwe gemeentegids van de gemeente Het Hogeland ontvangen. Helaas blijkt de informatie van bedrijven, instellingen en organisaties niet te kloppen. Het wordt door de uitgever aangeraden om de papieren gids hiervoor niet te gebruiken. Zie onderstaande reactie van de uitgever.

bericht van de uitgever

Helaas bereiken ons, Akse Media, berichten dat er diverse opmerkingen en vragen zijn over de inhoud van de gemeentegids. In de digitale en mogelijk ook in de papieren gids stonden helaas gegevens van bedrijven, instellingen en organisaties die niet actueel waren. Wij betreuren dit ten zeerste en bieden hiervoor dan ook onze excuses aan. In de digitale gids is het inmiddels rechtgezet. Het overzicht met contactgegevens van diverse voorzieningen, zoals verenigingen, organisaties, instellingen en stichtingen wordt bijgehouden en gecontroleerd door ons als uitgever. Aanmeldingen, aanvullingen en wijzigingen zijn altijd van harte welkom.

­