Gemeente Het Hogeland zet in op snelle omschakeling naar aardgasvrije gemeente

Het college stelt de raad voor om het Warmtetransitieplan Het Hogeland vast te stellen. Dit plan geeft aan hoe de gemeente het beste de omslag naar aardgasvrij verwarmen van huizen en bedrijfsgebouwen kan maken. Het is de bedoeling om per dorp samen met de bewoners te kijken hoe die omslag vorm moet krijgen. 

Wethouder Arjen Nolles: “De urgentie om woningen en gebouwen in Het Hogeland te verduurzamen en van het aardgas af te krijgen, is groot. Recente cijfers laten zien dat in delen van de gemeente de energiearmoede tot het hoogste van Nederland behoort. We willen voorkomen dat onze inwoners niet kunnen meedoen aan de energietransitie en vast blijven zitten aan hoge energieprijzen”. 

Zeggenschap

Het Hogeland vindt het belangrijk dat de alternatieven voor aardgas voor iedereen betaalbaar blijven, zo geeft het Warmtetransitieplan aan. Eigen zeggenschap van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit de dorpen die de omslag gaan maken, is volgens de gemeente noodzakelijk.  

Gesprekken en onderzoek

Voor het maken van het plan organiseerde de gemeente gesprekken met dorpsverenigingen, energiecoöperaties, huurdersverenigingen en woningbouwverenigingen. Inwoners en ondernemers werden in een onderzoek bevraagd over wat zij belangrijk vinden bij de omslag naar aardgasvrij wonen en werken. Zo blijkt dat Hogelandsters vinden dat er bij aardgasvrij maken begonnen moet worden in dorpen waar grote stappen gezet kunnen worden voor weinig geld (60%) en waar huizen slecht geïsoleerd zijn (60%). De belangrijkste vraag die Hogelandsters hebben, is wie alles moet betalen en op welke manier. De resultaten van het onderzoek zijn te vinden op www.hethogeland.nl/aardgasvrij. 

Extra snel

Het Hogeland zet met haar Warmtetransitieplan in op 40 procent minder aardgasverbruik in 2030 door alle huishoudens in de gemeente. De Groninger aardbevingsgemeenten, waaronder Het Hogeland, hebben in 2018 al aangegeven dat zij in 2035 helemaal aardgasvrij willen zijn. Het Hogeland heeft deze ambitie ook opgenomen in haar Omgevingsvisie.  

Dorpswarmteplannen

In 2030 moet volgens het plan bijna de helft van de woningen in Het Hogeland op weg zijn naar ‘aardgasvrij’. Om alle woningen in 2035 aardgasvrij te maken, moet Het Hogeland nog flink versnellen. Daarom wil de gemeente voor eind 2028 met elk dorp in gesprek over een Dorpswarmteplan. Inwoners van het dorp kijken daarbij samen met de gemeente welke alternatieven voor aardgas het beste passen bij het dorp. Het Warmtetransitieplan is daarbij het kader.

Nieuwste inzichten

Het Hogeland wil het Warmtetransitieplan uitvoeren in de vorm van een programma. Het programma wordt voortdurend bijgesteld aan de hand van de nieuwste sociale en politieke inzichten over aardgasvrij wonen. De gemeente onderzoekt zelf ook een aantal mogelijkheden, zoals het gebruik van waterstof en van restwarmte uit de Eemshaven.

Facebook TwitterLinkedin
­