Gemeente Het Hogeland gaat asielzoekers opvangen - voorportaal voor Ter Apel

Uiterlijk vanaf 10 september gaat gemeente Het Hogeland op een terrein van Defensie in Marnewaard bij Zoutkamp asielzoekers uit Ter Apel opvangen.

Overeenstemming

Eric van der Burg, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Defensie en het college van Het Hogeland hebben hierover afgelopen weekend overeenstemming bereikt. De gemeente gaat onder een aantal voorwaarden in op het landelijke verzoek om opvang te bieden aan asielzoekers die op dit moment nog buiten het terrein van Ter Apel verblijven.

Tijdelijke opvang

Het terrein in Marnewaard wordt voor een periode van 6 maanden ingericht als zogenaamd voorportaal voor Ter Apel. Asielzoekers verblijven daar voor een korte periode in afwachting van registratie. Er kunnen 500 personen worden opgevangen. In noodgevallen kan dat maximaal 700 worden. Mensen gaan met bussen naar de Marnewaard en Ter Apel. Na de registratie komen mensen niet weer terug naar de Marnewaard.

Inwoners persoonlijk geïnformeerd

Burgemeester Henk Jan Bolding heeft Dorpsbelangen Zoutkamp en Vierhuizen hierover vanochtend persoonlijk geïnformeerd. Het is de bedoeling dat de opvangplek op 10 september in gebruik wordt genomen. Defensie gaat helpen met de opbouw. Er komen containerwoningen te staan.

Lees meer in de brief van de Staatssecretaris aan de gemeente.

Facebook TwitterLinkedin
­