Dorpsstrandje in Bedum?

In 2017 werd er in de voormalige gemeente Bedum een aantal bijeenkomsten gehouden met haar inwoners  over de plannen voor de noordkant van Bedum.  "De gemeente werkt aan plannen voor een betere, toekomstbestendige noordkant van het dorp Bedum. Dat gebeurt samen met inwoners. De komende jaren staat een aantal grote en wat minder grote projecten aan de noordzijde op het programma. De gemeente wil die ontwikkelingen aangrijpen om de noordkant van het dorp aantrekkelijker te maken", aldus de gemeente.

Ondertussen zijn we inwoners van de grote gemeente Het Hogeland. En begin januari 2020 werd er een bijeenkomst gehouden , waar o.a. een delegatie van dorpsbelangenvereniging APB Bedum aanwezig was , voor bespreking van de  plannen/ideeën rond Bedum in het kader van het landschapscompensatieplan 380KV.

Eén van de ingebrachte voorstellen vanuit APB Bedum in 2017 , was de mogelijke aanleg van een dorpsstrandje in de omgeving van de ijsbaan.

Dorpsstrandje in Bedum? 

Zoals we in de afgelopen warme dagen hebben kunnen constateren wordt er door de jeugd veel gebruik gemaakt om "te spartelen in het water" rond de aanlegsteigers van de brug.

Een grote verbetering zou zijn om het dorpsstrandje in te richten, zodat er beter gerecreëerd kan worden. Bovendien kan de brug beter vrij gehouden worden van het langs komende wandelaar en fietser. "Soms is er geen doorkomen aan," hoor je uit de omgeving.

Van APB Bedum is er alvast een schets gemaakt door Gerwin Groenewold, hoe het eruit zou kunnen zien. We hopen dat het op niet al te lange tijd toch gerealiseerd kan worden.

Facebook TwitterLinkedin
­