Donkertebelevingsplek Noordpolderzijl gemeente Het Hogeland

Het college heeft besloten de Intentieverklaring Donkertebelevingsplek Noordpolderzijl te ondertekenen en het project te steunen met 17,5 duizend euro. Hiermee betaalt de gemeente een kwart van de kosten.

In Noordpolderzijl is weinig kunstlicht van bebouwing of lantaarnpalen en het is daarmee heel geschikt voor het beleven van de sterrenhemel en de nachtnatuur. Momenteel worden er met uitzondering van de Nacht van de Nacht nog geen informatie of activiteiten rond het thema donkerte geboden. Ook wordt het beleven van de duisternis nog niet gestimuleerd.

Samen met de Rijksuniversiteit Groningen wil de gemeente een donkertebelevingsplek realiseren. Dit is onderdeel van het programma Donkerte van de Wadden. Binnen het project zullen voor verschillende doelgroepen activiteiten worden georganiseerd, zoals excursies en sterrenkijkdagen, maar wordt ook informatie gegeven over het thema donkerte.

“Noordpolderzijl wordt met dit besluit onderdeel van de kralenketting van donkertebelevingslocaties in het Waddengebied. Hier kunnen toeristen, recreanten en inwoners de nacht beleven en deelnemen aan nachtactiviteiten”, zegt wethouder Arjen Nolles, “Donkerte, rust en stilte zijn belangrijk voor mens én natuur in dit gebied. Die kracht willen we koesteren.”

Facebook TwitterLinkedin
­