De bibliotheek van de toekomst - gemeente het Hogeland

De bibliotheek van de toekomst wordt het knooppunt voor kennis, contact en cultuur. Een plek om te lezen, te leren en elkaar te ontmoeten.

Om uitvoering te geven aan de bibliotheek van de toekomst, verandert de bibliotheek in een lokaal platform/ontmoetingspunt. Ook creëert de gemeente op alle scholen in Het Hogeland een bibliotheek op school. Dit doen we door aan de bibliotheken van de toekomst in Bedum, Leens, Uithuizen en Winsum te bouwen.

De komende periode onderzoeken de gemeente en Biblionet samen met inwoners aan welke extra diensten en producten behoefte is. In de dorpen (Warffum en Uithuizermeeden) waar de fysieke bibliotheken verdwijnen onderzoeken we mogelijkheden voor mobiele dienstverlening. Samen met basisscholen in die kernen kijken we naar mogelijkheden om spoedig ‘bibliotheken op school’ te realiseren.

Ilona Ebels, regiomanager Biblionet Groningen: “In Warffum hebben het Hogeland College en Biblionet al samen gewerkt in de bibliotheek (die school en dorp delen) aan het eLAB voor scholieren en inwoners van Het Hogeland. Dit initiatief wordt in samenwerking met onder andere ondernemers uit de regio uitgebouwd tot een TechLAB, een praktijkleer- en ontwikkelcentrum voor technologie en innovatief ondernemerschap met accenten als robotica, technologische ontwikkelingen rond zon- en windenergie, technologie in de agrarische sector. En in samenwerking met onderzoekers die de technologie in allerlei toepassingen uitwerken, ontstaat hier dan een plek waar jongeren enthousiast worden voor (een baan in de) techniek en waar iedere bewoner en ondernemer zich kan scholen in de nieuwste methodes en inspiratie kan opdoen voor verdere ontwikkelingen.”

Wethouder Eltjo Dijkhuis: “De fysieke bibliotheek is een plek van ontmoeten en verbinden. Een plek waar ontwikkeling, vernieuwing en samenwerking centraal staan, goed voor onze inwoners. Dat we dit project samen met Biblionet Groningen op deze manier kunnen doen is een teken dat we hier ook echt voor staan en het eens zijn. We hebben dezelfde visie op de rol van de bibliotheken in de samenleving. Grote plus is dat we bibliotheken op alle scholen in Het Hogeland mogelijk maken. Dat is goed nieuws voor alle kinderen. De vaste lezers willen we nog de mogelijkheid geven dichtbij boeken te kunnen blijven lenen. Dit kan door gebruik te maken van mobielere vormen van dienstverlening. Hoe we dit precies gaan doen? Daarvoor gaan we graag met de inwoners in gesprek.”

Facebook TwitterLinkedin
­