College gemeente Het Hogeland wil vier leningsvormen om woningmarkt en duurzaamheid te stimuleren

Het college van de gemeente Het Hogeland wil met vier nieuwe leningen inwoners en organisaties helpen om een woning te kopen, aan te passen of te verduurzamen, of helpen duurzame projecten te starten. Het college wil hiervoor 9,7 miljoen euro beschikbaar stellen en vraagt de gemeenteraad hier mee in te stemmen.

Voor een verbouwing of het kopen van een huis of het starten van een duurzaam project kunnen inwoners naar de bank gaan voor een lening, maar die wijst een aanvraag soms af, bijvoorbeeld als een inwoner (te) oud is. De gemeente wil zulke inwoners met deze duurzame ontwikkelingsleningen verder helpen. 

“Het gaat om veel geld, maar doordat inwoners en organisaties de leningen afbetalen, verdwijnt het geld niet. Het fonds blijft gevuld”, zo legt wethouder Mariëtte de Visser uit.

Het verstrekken van leningen brengt het risico met zich mee dat leningen niet terugbetaald worden. Daarom wordt de aanvraag steeds getoetst op inkomen en vermogen van de aanvrager. De praktijk wijst uit dat het verstrekken van dit soort leningen een zeer beperkt risico met zich meebrengt.

“Met deze vier leningen wil het college ervoor zorgen dat Het Hogeland een fijne en aantrekkelijke gemeente blijft om te wonen en te leven. Om de dorpen in Het Hogeland aantrekkelijk te houden, moeten we inspelen op de veranderingen in de wereld om ons heen. Hierbij spelen klimaatverandering, vergrijzing en lokale bevolkingsdaling een rol. Zo kunnen inwoners met een aanpassing van hun woning langer zelfstandig thuis wonen”, aldus wethouder De Visser.

De vier leningsvormen zijn:

  • De stimuleringsregeling moet eigenaren van woningen helpen hun woning aan te passen of te verduurzamen. Met de aanpassingen kunnen inwoners bijvoorbeeld langer in hun eigen woning blijven wonen.
  • Met de verzilverlening kunnen eigenaren van woningen die over tien jaar of eerder met pensioen gaan hun woning aanpassen of verduurzamen. Ook is deze lening bedoeld om de kinderen van deze inwoners een kans te geven op de woningmarkt. Deze lening komt in de plaats van de blijverslening die nu door de gemeente wordt aangeboden.
  • De starterslening helpt starters op de woningmarkt een woning te kopen. Zo kunnen jonge inwoners in Het Hogeland gaan of blijven wonen.
  • Met de zakelijke stimuleringslening kunnen organisaties gebouwen verduurzamen, bijvoorbeeld door het gebouw beter te isoleren. De lening kan ook gebruikt worden om samen projecten op te zetten voor duurzame energieopwekking.

Als de gemeenteraad instemt met deze leningen dan wil het college Samenwerking Noord-Nederland (SNN) vragen de aanvragen af te handelen.

Facebook TwitterLinkedin
­