College gemeente Het Hogeland komt bestuur dorpscentrum Usquert tegemoet

Het college heeft besloten om het aflossingsbedrag van een lening van het dorpscentrum Usquert te verlagen van 10.000 naar 5000 euro per jaar.

Het bestuur van het dorpscentrum Usquert had gevraagd om een verlaging van de jaarlijkse aflossing omdat de jaarlijkse subsidie van de gemeente voor het dorpshuis in Usquert aanzienlijk is verlaagd. Met de verlaging van de aflossing ziet het bestuur van het centrum meer kans de exploitatie sluitend te maken.

Facebook TwitterLinkedin
­