wilhelmina bedum rommelmarkt 2024 1

Helpt u ons aan spullen?

Wij zijn op zoek naar verkoopbare spullen die u niet meer gebruikt en waar u vanaf zou willen. Bent u van plan om binnenkort uw zolder, schuur of garage op te ruimen? Denk aan ons!

Inbrengdagen

Er zijn 6 zaterdagen waarop u de spullen langs kunt brengen bij vrijwilligers in het Wilhelminahuis, Sportlaan 24 te Bedum.

wilhelmina bedum rommelmarkt 2024 inbrengzaterdagen

Wij zamelen geen oude computers, televisies, bankstellen, zonnehemels, matrassen en dekens in.

Heeft u vragen over de inbreng, dan kunt u contact opnemen met Hennie Diepstra via het telefoonnummer 06 23787243.

Wij zien u graag op één van de inbrengzaterdagen.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Facebook TwitterLinkedin
­