63 - 64 ste Jaarvergadering Dorpsbelangenvereniging APB Bedum

In een goed bezochte Jaarvergadering van dorpsbelangenvereniging APB Bedum zijn er drie nieuwe bestuursleden benoemd.

Met veel plezier hebben ze zich voorgesteld :

Natasja Heering-Groenewold, "wil me graag inzetten voor ons mooie dorp Bedum. Daartoe roep ik ook jongeren op om mee te doen!"

Henk Paap, "in de afgelopen jaren werkzaam bij de gemeente. De opgebouwde ervaring wil ik graag inzetten voor ons dorp Bedum."

Jan Sietsema, "Kom op mensen ,zorg dat APB Bedum een sterke club wordt! Dat verdient Bedum . Samen met meer leden voor APB Bedum. Daar zet ik me voor in."

Een enthousiaste kennismaking , die met applaus werd ondersteund.

63 - 64 ste Jaarvergadering Dorpsbelangenvereniging APB Bedum

Het Jaarverslag 2019-2020 van de secretaris en van de penningmeester lag ter inzage op de tafels. Harry Hoving lichtte de financiële overzichten van 2019 en 2020 toe. De kascontrolecommissie kon de vergadering voorstellen om het bestuur decharge te verlenen. "Alles zag er keurig uit !"

63 - 64 ste Jaarvergadering Dorpsbelangenvereniging APB Bedum

De door de overheid verplichte Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en op basis daarvan vastgestelde "Bestuursreglement" werd toegelicht. Het gaat gelden voor alle verenigingen en stichtingen. Zo ook voor APB Bedum. Op de website www.apbbedum.nl staat de hele voordracht.

63 - 64 ste Jaarvergadering Dorpsbelangenvereniging APB Bedum

De aanwezigen werden hierna aan het werk gezet. Door Henk Paap en Jan Sietsema werd uitleg gegeven over de compensatie voor de landschapsplannen 380 kV. Verschillende mooie projecten kwamen voorbij, die verwerkt worden om als project voorstellen mee te nemen in een nog te houden overleg met Landschapsbeheer Groningen, die belast is met het opstellen van een subsidiabel plan in opdracht van de gemeente Het Hogeland.

63 - 64 ste Jaarvergadering Dorpsbelangenvereniging APB Bedum

Daarnaast gaven beide bestuursleden de aanwezigen de gelegenheid om als betrokken inwoners van Bedum mee te denken over het zoekgebied voor toekomstige nieuwbouw. De bestaande locaties zijn bijna vol. In een geanimeerde discussie werden verschillende plannen aangedragen. Die ingebrachte plannen zullen worden verwerkt en worden meegenomen in de discussie die volgt op de plannen "uitbreiding Bedum".

63 - 64 ste Jaarvergadering Dorpsbelangenvereniging APB Bedum

Juist nu, na de herindeling, is het meer dan ooit nodig dat de Bedumers van zich laten horen. Dit kan bij uitstek via dorpsbelangenvereniging APB-Bedum. Wij zijn er om de verbinding te maken tussen bewoners en de nieuwe gemeente.
U kunt zich via Algemeen Plaatselijk Belang Bedum (apbbedum.nl) opgeven als lid van de vereniging!

APB Bedum is opgericht op 28 oktober 1957. Bijzonderheid is dat de statuten van de vereniging APB-Bedum bij Koninklijk Besluit zijn goedgekeurd op 14 april 1958.

Facebook TwitterLinkedin
­