Korpsbindingsavond brandweer Uithuizen 2023

Afgelopen zaterdag 18 november organiseerde de brandweer van Uithuizen een korpsavond. Deze avond stond in het teken van het uitreiken van onderscheidingen bij jubilea en het uitreiken van diploma’s.

Jubilarissen

Johannes Snip is al meer dan 12,5 jaren lang brandweervrijwilliger bij de post Uithuizen, onderdeel van het korps Brandweer Groningen. Na een dankwoord van Jefta Tuininga (ploegchef) en het uitreiken van de oorkonde, spelde burgemeester Bolding een medaille op bij Johannes. Ook Elma van Aken is al meer dan 12,5 jaren lang brandweervrijwilligster en Trea Jansen Vos en Bert Bulthuis al meer dan 20 jaren lang. Ook Elma, Trea en Bert werden toegesproken door de ploegchefs Jefta Tuininga of Henk Jansen en ontvingen een oorkonde en kregen een medaille opgespeld door de burgemeester. Daarnaast ontvingen Johannes, Elma, Trea en Bert een mooie bos bloemen.

Diploma’s

Titia Hendriks Haak heeft haar diploma voor Manschap in ontvangst genomen. De leergang Manschap is de basisopleiding voor het uitoefenen van het vak brandweerman/-vrouw. De leergang bestaat uit: brandbestrijding, technische hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen. Met dit diploma op zak is Titia bevoegd manschap en mag zij mee op uitruk en deelnemen aan inzetten. Klaas Ausema heeft zijn diploma voor chauffeur behaald. Daarnaast hebben Michiel Dries en Pieter Luchtenberg hun diploma voor Chauffeur en voertuigbediener pompbediener behaald. Ook werden er diploma’s uitgereikt aan Jeroen Boer en Pascal Koolhof voor bevelvoerder. De diploma’s werden uitgereikt door de ploegchefs Jefta en Henk met daarbij een mooie bos bloemen.

Brandweer Groningen

Brandweer Groningen bestaat uit alle brandweerkazernes in de provincie Groningen en maakt deel uit van Veiligheidsregio Groningen. Vanuit 39 kazernes werken we voor 10 gemeentes in onze provincie met ruim 590.000 inwoners. Op de verschillende brandweerposten werken ongeveer 750 vrijwilligers, zo’n 87 fulltime medewerkers en er staan meer dan 70 voertuigen. In de 2 kazernes in de stad Groningen staan de beroepscollega’s 24/7 paraat.

Facebook TwitterLinkedin
­