Korpsbindingsavond Brandweer Bedum

Brandweer Bedum neemt afscheid van Wiebe Dijkstra, meer dan 30 jaar bij de brandweer en Bert Reitsema 45 jaar bij de brandweer!

Bedum - Afgelopen zaterdag 7 oktober organiseerde de brandweer van Bedum in Onderdendam haar korpsbindingsavond. Deze avond stond in het teken van het uitreiken van diploma’s, oorkondes en het opspelden van medailles. Ook werd er afscheid genomen van Wiebe Dijkstra die meer dan 30 jaar actief was bij de brandweer in Bedum en Bert Reitsema die maar liefst 45 jaar actief was bij de brandweer in Bedum.

Jubilaris

Jacob Sturing is al meer dan 12,5 jaren lang brandweervrijwilliger bij de post Bedum, onderdeel van het korps Brandweer Groningen. Na een dankwoord van Anno Bulthuis (ploegchef) spelde burgemeester Bolding een medaille op bij Jacob. De teamleider, Richard Werkman, reikte een oorkonde uit. Ook Chris Reitsema is al meer dan 12,5 jaren lang brandweervrijwilliger en Fred van der Wal al meer dan 25 jaren lang. Ook Chris en Fred werden toegesproken door de ploegchef, ontvingen een oorkonde van de teamleider en kregen een medaille opgespeld door de burgemeester. Daarnaast ontvingen Jacob, Chris en Fred een beeldje en een mooie bos bloemen.

Diploma’s

Anouk Wubs en Philip Kruizinga hebben hun diploma voor Manschap in ontvangst genomen. De leergang Manschap is de basisopleiding voor het uitoefenen van het vak brandweerman/-vrouw. De leergang bestaat uit: brandbestrijding, technische hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen. Met dit diploma op zak zijn Anouk en Philip bevoegd manschap en mogen zij mee op uitruk en deelnemen aan inzetten. Harold Boersema heeft zijn diploma voor chauffeur behaald. Anouk, Philip en Harold werden toegesproken door de teamleider en de diploma’s werden uitgereikt door de ploegchef. Ook zij ontvingen een mooie bos bloemen.

Afscheid

Wiebe Dijkstra was meer dan 30 jaar lang brandweervrijwilliger. Wiebe nam per 7 september 2023 afscheid van de brandweer. Bert Reitsema was 45 jaren lang vrijwilliger en nam per 2 september 2023 afscheid. Burgemeester Bolding heeft hen toegesproken en hartelijk bedankt voor hun inzet bij de brandweer. Hij spelde bij Wiebe en Bert een medaille op. Ook de ploegchef, Anno Bulthuis, heeft beide bedankt voor hun inzet en gaf ze een afscheidsoorkonde. Daarnaast ontvingen zij een coin en een mooie bos bloemen.

Korpsbindingsavond Bedum

Brandweer Groningen

Brandweer Groningen bestaat uit alle brandweerkazernes in de provincie Groningen en maakt deel uit van Veiligheidsregio Groningen. Vanuit 39 kazernes werken we voor 10 gemeentes in onze provincie met ruim 590.000 inwoners. Op de verschillende brandweerposten werken ongeveer 750 vrijwilligers, zo’n 87 fulltime medewerkers en er staan meer dan 70 voertuigen. In de 2 kazernes in de stad Groningen staan de beroepscollega’s 24/7 paraat.

Facebook TwitterLinkedin
­