Bouw gigantische fabriek Friesland Campina Domo in Bedum gaat door 

MEESTE SUGGESTIES BEWONERS BEDUM VERWERKT IN BEELDKWALITEITSPLAN MOGELIJKE UITBREIDING FRIESLANDCAMPINA.

Persbericht gemeente Bedum. 

Zuivelconcern FrieslandCampina en de gemeente Bedum presenteerden op donderdag 19 april de plannen voor de toekomstige inpassing van de productielocatie in Bedum in de omgeving.  De inpassingsplannen zijn tot stand gekomen in samenspraak met inwoners. Die konden eerder deze maand aangeven hoe de ‘beeldkwaliteit’ van een mogelijke nieuwe fabriek vorm moet krijgen.

De adviseurs van het concern zijn met de input aan de slag gegaan.  Dat resulteerde in een plan waarin de meeste suggesties en wensen uit de bevolking een plaats hebben gekregen.

Het meest in het oog springend, is het in stand houden van de historische zichtlijn die het Boterdiep vormt. Daarmee was aanvankelijk al rekening gehouden maar de ‘corridor’ die op het bedrijfsterrein was voorzien en die het ‘oude’ Boterdiep verbeeldt, wordt nu met minimaal tien meter verbreed. Dat kan door een toekomstige uitbreiding iets in oostelijke richting op te schuiven en die daarnaast iets te versmallen. Op het in standhouden van de zichtlijn werd door meerdere partijen aangedrongen.

De kleurstelling van een toekomstige uitbreiding – die mogelijk ook zogenaamde ‘poedertorens’ met een hoogte van circa 50 meter omvat – wordt aan de wensen van de Bedumers aangepast.

Tijdens de bijeenkomst van 5 april werd in ‘werksessies’ door ongeveer 70 inwoners vorm gegeven aan de inpassing van de toekomstige uitbreiding in de omgeving. Daaruit vloeiden ook ideeën en wensen voort over de beplanting rondom het terrein. Deze worden in de definitieve plannen integraal overgenomen. Een uitkomst van de raadpleging van de inwoners is verder dat de toekomstige uitbreiding ‘s avonds en ’s nachts niet wordt verlicht. Logo’s en reclame-uitingen worden niet ‘op hoogte’ aangebracht.

Vanuit de inwoners kwam de suggestie om in het groengebied dat aan de oostkant van een toekomstige uitbreiding moet komen een wandelpad aan te leggen. Dat idee wordt eveneens overgenomen. De parkeergelegenheden voor het personeel worden ‘groen’ en met groen afgeschermd. Die wens kwam op 5 april eveneens naar voren. Tenslotte wordt de bomenrij langs de Wroetende Mol die aan de noordkant van het bedrijfsterrein loopt over het Boterdiep doorgetrokken.

MEER NIEUWS

Dikke Banden Race voor kinderen van 15.00 tot 16.30 uur

Vandaag 11 juni wordt de Dikke Banden Race gehouden van 15.00 tot 16.30 uur. Op hun eigen fiets rijden kinderen...

Zomer & Brocante markt tijdens 40e Omloop van Bedum

Dinsdag 11 juni is er een Zomer & Brocante markt in het centrum van Bedum tijdens de Omloop van Bedum,...

Activiteiten Het Groninger Landschap juni 2024

Activiteiten Het Groninger Landschap in de maand juni. Open tuinen weekend op zaterdag 15 juni en zondag 16 juni 2024 ...

Reageer nu op plan voorkeursalternatief route buisleidingen waterstofnetwerk Groningen

Vanaf 7 juni 2024 kun je reageren op het 'Concept voorkeurstracé van het waterstofnetwerk in Groningen'. Daarin bepalen de ministers...

Tentoonstelling oude vondsten Oude Dijk 2 te Bedum

Tentoonstelling archeologische vondsten Oude Dijk 2 te Bedum in de bibliotheek. Het afgelopen jaar zijn archeologische opgravingen uitgevoerd aan de...

Jaarrekening Gemeente Het Hogeland

Elk jaar maken we een jaarrekening. Daarin kijken we terug op het jaar ervoor. Hoeveel geld kwam er binnen, hoeveel...

DWA/Argo houdt koploper van kampioenschap af

De korfballers van DWA/Argo hebben afgelopen zaterdag een knappe prestatie geleverd door van koploper Oerterp/VKC te winnen. In Ureterp zou...

Avondgebed Maranathakerk Bedum

Op woensdagavond 19 juni a.s. is er D.V. weer een Avondgebed, voorbereid door leden van de Hervormde Gemeente, de Nederlandse...

Gaat nieuwe gemeentehuis de gemeente Het Hogeland redden?

Sinds Bedum onderdeel is van de gemeente Het Hogeland groeit de kloof tussen burgers en de gemeente. Ook groeit het...

WereldwinkelNieuws Juni 2024

De tijd lijkt voorbij te vliegen, dat merk je ook bij maandelijkse brieven. Of je ze nu schrijft of te...

Raadsvergadering gemeente Het Hogeland - 5 juni 2024

Op woensdag 5 juni a.s. om 16.30 uur vergadert de gemeenteraad van Het Hogeland. Op de agenda o.a.: • Realisatie...

Verkiezingen Europees Parlement - gemeente Het Hogeland

Op donderdag 6 juni 2024 kiest u samen met alle andere kiezers welke Nederlandse leden in het Europees Parlement komen....

Video Intocht Avond4daagse Bedum 2024

De Bedumer Avond4daagse van 2024 kan de boeken in als een zeer geslaagde. De wandelaars werden op de laatste dag onder...

Zaterdag 8 juni 2024 Open Torendag Sebastianuskerk Noordwolde i.s.m. stichting...

De toren van de Sebastianuskerk in Noordwolde is te beklimmen tot in de ui met uitzicht naar alle windstreken. Onder deskundige...

DWA/Argo pakt belangrijke winst

De korfballers van DWA/Argo uit Winsum en Bedum hebben afgelopen zaterdag een belangrijke overwinning geboekt. Op het eigen veld in...

Waddenvisie; project voor duurzame ontwikkeling Waddengebied goedgekeurd

Fantastisch nieuws voor "WaddenVisie"; het samenwerkingsproject is door Interreg Deutschland-Nederland goedgekeurd. WaddenVisie is een internationaal project in de Eems Dollard...

Jeugd Badmintonclub Bedum behaalt certificaten

Ook dit schooljaar is er door de badmintonjeugd weer wekelijks getraind op woensdagavond in sporthal de Beemden in Bedum. De...

Nieuwe vormgeving website hethogeland.nl

De website van de gemeente Het Hogeland is vernieuwd! Na een tijdje testen is de nieuwe vormgeving van hethogeland.nl online...
­