VVV Het Hogeland Bedum,  wie nodigt nu de gasten uit?

Nog steeds een één van de conclusies van het onderzoek dat de Rekenkamercommissie van voorheen gemeente Bedum heeft uitgevoerd in 2013. Het enige onderzoek dat door hen op verzoek van de toenmalige gemeenteraad werd uitgevoerd. Weliswaar tien jaar geleden, maar nog steeds actueel!

Een van de conclusies van het in 2013 uitgevoerde onderzoek van de Rekenkamercommissie m.b.t. Toerisme & Recreatie in Bedum was:
“Er zijn voldoende kansen om van Bedum een aantrekkelijke recreatiegemeente te maken, mits het aanbod gebundeld en gecoördineerd wordt aangeboden. Krachten zullen gebundeld moeten worden, Eigen inwoners zijn per definitie ambassadeurs”.

Díe handschoen heeft De VVV-Bedum al jaren opgepakt: Met volle inzet van bestuur en vrijwilligers en betrokken ondernemers. Zoals de samenwerking met Wieke Horneman van Noordproof in het project LEKKER LOKAAL / ToerismeBedum.nl . Samen met zo’n 20 ondernemers rondom Bedum werken we aan een betere zichtbaarheid voor onze inwoners, Groningers en toeristen. We genieten van verschillende evenementen die georganiseerd worden door de VVV of in samenwerking met andere partijen.
Denk daarbij aan de OPEN DAGEN van LEKKER LOKAAL, de ‘Happen en Stappen’ wandelingen, de fietstochten, de Doortrappen-fietstochten en de historische wandelingen in Bedum, waaronder de Amsterdamse School Bouwstijl wandelingen of de Stolpersteine – wandeling.

De Amsterdamse School bouwstijl is één van de thema's waar VVV Bedum hoog mee scoort! In samenwerking met Wieke Horneman en Jetze Smit van NoordPRoof Producties zijn er enkele wandelrouteboekje langs Amsterdamse School bouwwerken in Bedum uitgekomen. Naar aanleiding hiervan heeft Bertus Fennema, oud-gedeputeerde en oud-burgemeester zelfs enkele boeken geschreven over enkele bekende architecten, waaronder de Bedumer architect Albert Wiersema, die veel bouwwerken in de Amsterdamse Schoolstijl op zijn naam heeft staan.

Vanaf 1989 is er in Bedum een VVV-kantoor, met de bekende VVV Licentie, gevestigd met een eigen onderkomen aan de Kapelstraat. Door de jaren heen hebben veel vrijwilligers zich ingespannen om bezoekers en inwoners informatie te verstrekken. Sinds 2019 als VVV Het Hogeland - Bedum, een zelfstandige stichting op het terrein van cultuur, toerisme en recreatie.

Zo gaan we met onze vrijwilligers 2024 verder. Eén van de projecten die van start zal gaan is de instelling van een groep betrokken vrijwilligers die als dorpsgids gaan functioneren. Een gevolg vanuit het project van Circus Vakland Hogeland . Begin januari 2024 volgt een oproep en uitnodiging.

VVV Het Hogeland Bedum wenst u een veilige Jaarwisseling en een gezond en recreatief 2024 !

Facebook TwitterLinkedin
­