College gemeente Het Hogeland neemt dorpsvisie Zoutkamp in ontvangst

Burgemeester Henk Jan Bolding en wethouder Stefan van der Keijzerswaard van gemeente Het Hogeland namen vrijdagavond de nieuwe dorpsvisie voor Zoutkamp in ontvangst in restaurant ZK 86. De dorpsvisie is opgesteld door de inwoners van Zoutkamp. De Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp speelde daarin een belangrijke rol.

Een dorpsvisie is een plan over de toekomst van het dorp, geschreven door en voor de bewoners. In de dorpsvisie Zoutkamp staan wensen en ambities voor onder meer woningbouw, toerisme, leefbaarheid en gezondheid. 

“Een stuk dat de stem van de Zoutkamers nadrukkelijk vertolkt en vertaalt. Van Zoutkampers; voor Zoutkampers. Een visie die de weg moet gaan wijzen naar een nog levendiger en nog vitaler dorp. En dat gebeurt op een nuchtere en een realistische manier”, aldus burgemeester Bolding bij presentatie van de visie.

De burgemeester gaf daarbij aan dat hij graag inwoners, de Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp en de gemeente wil uitnodigen voor een gesprek over het vervolg.

De dorpencoördinatoren van gemeente Het Hogeland begeleiden inwoners bij het vinden van ondersteuning bij het opstellen van een dorpsvisie. Ook ondersteunen zij daarna bij het verder op weg helpen van de plannen.

Studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool hielpen bij het opstellen en uitzetten van een vragenlijst onder de dorpsbewoners.

Facebook TwitterLinkedin
­