Door de aanpak van een forse verbetering van de N361 is de doorgaande weg Sauwerd - Winsum afgesloten. Daardoor is er een omleidingroute aangegeven , die veel extra verkeersdrukte geeft in o.a. Onderdendam en Bedum. 

Tot 16 augustus 2020 vinden werkzaamheden plaats aan de N361. Het lokaal verkeer richting Winsum wordt omgeleid over Onderdendam en daarmee wordt er een groot beroep gedaan op het dorp. Immers een eerdere stremming in 2019 bracht veel ongerustheid teweeg . Om het verkeer door Onderdendam nu beter te kunnen reguleren, zijn er  meer en gedurende een langere tijd verkeersregelaars ingezet.  Daarnaast zijn er meer verkeersborden geplaatst die de 30 km zone benadrukken. Met deze maatregelen wordt gehoopt dat de hinder in Onderdendam tot een minimum is te beperken.

In verband met deze werkzaamheden is er een namens aannemer BAM Infra omgevingsmanager Rixt de Jong voor het project Aanpak N361 fase 2 aangewezen. Als er aandachtspunten nodig zijn dan gaat hij het regelen. Zoals deze bekendmaking:

"De verkeersregelaars staan nu iedere dag in Onderdendam van 6 uur ‘s ochtends tot 8 uur ‘s avonds. Daarnaast zijn borden geplaatst en is een publiekscampagne gestart. Wat we verder gaan doen is meerdere kleine sluisjes plaatsen op de Achterweg. Er wordt een sluis geplaatst waarbij er maar 1 auto gelijk langs kan. Dit wordt dan meerdere malen herhaald, zodat het tegemoetkomende verkeer meerdere stoppunten heeft."

Verkeersoverlast in Bedum - door afsluiting N361

Maar het is niet alleen een drukte van belang in Onderdendam! Prima dat hier ruim aandacht aan wordt geschonken. " Maar ook in Bedum ervaart men de grote drukte ", aldus Henk van der Velde, voorzitter dorpsbelangenvereniging APB Bedum. " Wat wij in Bedum niet begrijpen is de verkeersremmende maatregelen 3 km. buiten Onderdendam aan begin van Bedum aan de Wroetende Mol . Wie heeft bedacht om  3 km verder opnieuw verkeersbelemmeringen aan te brengen ? De noodzaak hiervan ontgaat ons volkomen.  We pleiten ervoor om in Bedum op enkele punten van het doorgaande drukke verkeer aandacht te schenken op de Wilhelminalaan , Stationsweg en Boterdiep O.z. " 

Verkeersoverlast in Bedum - door afsluiting N361 

Uit een onlangs gehouden POLL op de facebookpagina van APB Bedum blijkt dat 78 % van de Bedumers "het verkeer in hun dorp steeds vaker als onveilig ervaren". We hebben de heer de Jong gevraagd om ook en meer aandacht te schenken aan het drukke doorgaande verkeer in Bedum. We pleiten dan ook voor toezicht , verkeersregelaars bij het knooppunt Molenweg - Stationsweg - brug Gele Klap, aldus Henk van der Velde.

Hierbij een kort filmpje 'Toename verkeersdruk ook in #Bedum goed te merken' .

 

 

Facebook TwitterLinkedin
­