Verhoging van het “normbedrag” voor de Voedselbank

De voedselbank Het Hogeland gaat ook in 2020 actief op zoek naar mensen die nu 'onder de radar' vallen. Mensen die voldoen aan de toelatingsnormen maar om redenen als schaamte nog geen beroep doen op voedselbanken. De toelatingsnorm wordt in 2020 iets verruimd.

Schaamte nog altijd belangrijkste reden om geen contact op te nemen

Nog te veel mensen weten de weg naar de voedselbanken niet te vinden of durven deze niet te nemen. Soms is het niet weten, niet durven, niet kunnen of niet mogen komen. Schaamte en trots blijken uit een enquete de voornaamste redenen om niet naar de voedselbank te gaan. Ook geeft bijna 40% van de huidige klanten aan één of meerdere personen te kennen die wellicht klant van de voedselbank zou kunnen worden.

Leo Wijnbelt, voorzitter van Voedselbanken Nederland zegt over schaamte: Als je ziek bent ga je naar het ziekenhuis, als je honger hebt en echt te weinig geld naar de voedselbank. Dat is wat we met elkaar willen bereiken. Het is niet nodig om eenzaam en met lege koelkast thuis te zitten. De vrijwilligers van de voedselbanken staan klaar om te helpen.'

Of je in aanmerking komt voor hulp van de Voedselbank Het Hogeland hangt af van hoeveel je maandelijks overhoudt voor eten en drinken. Eenvoudig gezegd werkt het zo: we tellen alle inkomsten op. En trekken daar vaste lasten vanaf. Denk daarbij aan huur, water en licht. Er blijft dan een bedrag over voor boodschappen en kleding. Is dit bedrag lager dan ons ‘normbedrag’? Dán helpen we je graag.

Op onze site www.voedselbankhethogeland.nl is in een invulschema precies uit te rekenen of je in aanmerking komt voor hulp vanuit de voedselbank.Via een hulpverlenende instantie zien we graag een aanvraag tegemoet.
Facebook TwitterLinkedin
­