Voedselbank het Hogeland organiseert OpenDag van hulporganisaties !

De prijzen van levensmiddelen zijn inmiddels al meer dan 10% gestegen. De kosten van gas en stroom hebben al bijna het niveau van “onbetaalbaar” bereikt. Het gevolg hiervan is dat veel mensen amper nog in staat zijn in de kosten van levensonderhoud te voorzien.  Voedselbank het Hogeland organiseert daarom, samen met negen andere organisaties,  een OpenDag  om aan iedereen te laten zien dat er veel mensen en organisaties klaar staan om op allerlei terreinen hulp te bieden.  Een tiental hulporganisaties gaat op zaterdag 22 oktober 2022 middels een OpenDag (van 10.00 – 16.00 uur)  hun diensten aan u aanbieden.  Wilt u meer weten?

Wie zijn deze organisaties?
  1. Voedselbank het Hogeland  bestaat inmiddels 12 jaar en biedt gratis voedsel aan, aan mensen met een laag inkomen,  in haar vestiging aan de Lombok 1 in Winsum. Er werken 60 vrijwilligers.
  2. SAM Speelgoedbank . Is een specialist in het verstrekken van gratis speelgoed vanuit haar vestiging aan de Mennonietenkerkstraat 13 in Uithuizen.
  3. Stichting Vrienden voor Elkaar Winsum.  Helpt mensen met een laag inkomen in de onmiddellijke omgeving van Winsum bij acute financiële nood, bij recht op diverse regelingen, biedt gratis belastinghulp. Organiseert acties zoals een dagje uit, Sinterklaas  en Kerst
  4. Dorcas Winkel Winsum.  Dorcas  financiert voor armoedeprojecten in het buitenland allerlei soorten van noodhulp door in Winsum tweedehands goederen te verkopen.
  5. Kledingbank Maxima het Hogeland te Winsum.  Deze  kledingbank  verstrekt geheel gratis nieuwe of bijna nieuwe kleding aan mensen met een inkomen tot aan 120%  van de bijstandsnorm.
  6. Stichting Mensenwerk Bedum  . Mensenwerk het Hogeland  is een brede welzijnsorganisatie  voor de inwoners van de gemeente het Hogeland in de leeftijd van 0 – 100 jaar. Heeft u een hulpvraag, of wilt u iets organiseren dan is Mensenwerk het Hogeland er voor u!!
  7. Stichting Humanitas .  Humanitas  helpt mensen die het even niet alleen kunnen, zoals administratie en financiën. Humanitas helpt bij het aanvragen van regelingen en toeslagen en begeleidt soms mensen naar bewindvoering.  Humanitas komt bij de mensen thuis.
  8. Stichting Leergeld het Hogeland .  Deze stichting biedt hulp in natura, zoals  gratis zwemlessen en -abonnementen, schoolfietsen, gratis laptops voor school, gratis lidmaatschappen voor sport en cultuur enz. enz..
  9. Stichting SUN Groningen.  SUN Groningen en Drenthe verleent financiële hulp aan mensen die in dringende financiële nood verkeren. Het werkgebied van SUN omvat de gemeenten in de provincie Groningen en Drenthe die aan SUN deelnemen.
  10. Kraambank van ISIS Kraamzorg. Als je een babyuitzet niet zelf kunt betalen, kun je een beroep doen op de Kraambank. Wij zamelen tweedehands babykleding en -artikelen in en geven die via de Kraambank door aan gezinnen die het  nodig  hebben.
Waar is dit OpenHuis?

Op drie plaatsen in Winsum wordt deze OpenDag gehouden, t.w. in het gebouw van Voedselbank het Hogeland (Lombok 1 ) , het gebouw van Kledingbank Maxima (de Werf 5 Winsum)   en het gebouw van de  Dorcas Winkel  (Het Aanleg 3A Winsum ) . Op alle drie de locaties zijn vertegenwoordigers, of in ieder geval informatie, van alle tien genoemde organisaties aanwezig.  Ingeval men door de extreme prijsstijgingen enigszins in de problemen dreigt te komen, kom dan vooral naar de OpenDag ( van 10.00 uur tot 16.00 uur) om zich te informeren over de steunmogelijkheden.  U staat er namelijk niet alleen voor. Tientallen vrijwilligers binnen de genoemde organisaties staan in de startblokken om u door een lastige periode te helpen. Op drie plaatsen in Winsum kunt u zich laten informeren over de diverse steunmogelijkheden die er zijn.

OpenHuis hulporganisaties zaterdag 22 oktober 2022 10.00 uur tot 16.00 uur

Facebook TwitterLinkedin
­