Herhaalprik tegen corona voor 70 plussers en mensen met een verminderde weerstand

Ben je 70 jaar of ouder of heb je een verminderde weerstand? Dan krijg je binnenkort een uitnodiging voor een herhaalprik tegen corona (2e booster). Deze prik moet de bescherming tegen het coronavirus weer op peil brengen. Je krijgt drie maanden na je laatste coronavaccinatie een uitnodiging.

Mensen die meer risico lopen om ernstig ziek te worden als zij besmet worden met het coronavirus, krijgen binnenkort een uitnodiging voor een herhaalprik. Maar wat is dat eigenlijk? En wie lopen er precies meer risico? In dit artikel worden vier belangrijke vragen over de herhaalprik beantwoord.

1. Wat is de herhaalprik tegen corona?

Om de effectiviteit van de basisserie (de eerste en tweede vaccinatie) weer op peil te brengen zijn alle volwassenen de afgelopen maanden uitgenodigd voor een extra vaccinatie, de boosterprik. Vanaf nu wordt dit de ‘herhaalprik tegen corona’ genoemd. De herhaalprik tegen corona is een extra prik die ervoor zorgt dat je weer beter tegen het coronavirus beschermd bent. De bescherming van de boostervaccinatie neemt na verloop van tijd af. De groepen die nu worden uitgenodigd voor de herhaalprik tegen corona hebben als eersten de booster ontvangen, waardoor de bescherming bij hen het meest is afgenomen.

2. Voor wie is de herhaalprik tegen corona?

Je kan een herhaalprik tegen corona krijgen als je 70 jaar of ouder bent of in een verpleeghuis woont. Ook als je het syndroom van Down of een ernstige immuunstoornis hebt, kan je de herhaalprik tegen corona krijgen. De mensen die de uitnodiging voor de herhaalprik krijgen, lopen een groter risico op ernstige ziekte als zij besmet raken met het coronavirus. De Gezondheidsraad vindt een herhaalprik voor andere groepen op dit moment nog niet nodig. Minister Ernst Kuipers van VWS heeft dat advies overgenomen. In de tweede helft van maart wordt gekeken of meer mensen uitgenodigd moeten worden voor een herhaalprik.

3. Wanneer kan je geprikt worden?

Als je in aanmerking komt, ontvang je drie maanden na je laatste coronavaccinatie de uitnodiging voor de herhaalprik. De eerste mensen hebben al een uitnodiging ontvangen. Het prikken is gestart in de week van 28 februari.

4. Hoe word je uitgenodigd en door wie word je geprikt?

Als je 70 jaar of ouder bent krijg, je een uitnodigingsbrief en kan je online of via de telefoon een afspraak maken om je te laten prikken bij de GGD. Als het niet lukt om naar een GGD-locatie te gaan kan je, in overleg met de huisarts, ook thuis worden geprikt. Bewoners van instellingen krijgen de herhaalprik tegen corona via de eigen medische dienst van de instelling of de GGD. Mensen met het syndroom van Down krijgen de uitnodiging voor de herhaalprik tegen corona van hun huisarts. Vervolgens kunnen zij de herhaalprik krijgen bij de GGD of in de instelling waar ze wonen.

Meer weten over de herhaalprik? Kijk dan op www.coronavaccinatie.nl of bel naar 0800-1351.

Facebook TwitterLinkedin
­