Gemeente Het Hogeland laat landmetingen uitvoeren door het bedrijf Wiersum Landmeten uit Bedum

Het bedrijf Wiersum Landmeten uit Bedum voert in opdracht van de gemeente landmeetkundige werkzaamheden uit. Daarbij wordt vooral gekeken naar percelen waar gebouwd, verbouwd of uitgebreid is. De metingen zijn nodig om onze administratie op orde te houden.

Medewerkers van Wiersum Landmeten verrichten hun werk alleen aan de buitenkant; het binnen treden van een woning of pand is niet nodig. Ze beschikken over een pas van de gemeente om zich te legitimeren. Ook hebben ze informatie bij zich over hun werk. Ze vragen altijd of ze het meetwerk op uw perceel mogen uitvoeren.

Wiersum Landmeten maakt zijn eigen planning. De bezoeken worden niet vooraf aangekondigd. Wij rekenen op uw medewerking!

De metingen worden gebruikt voor twee gemeentelijke administraties: de ‘Basisregistratie Grootschalige Topografie’ (BGT) en de ‘Basisregistratie Adressen en Gebouwen’ (BAG). De gemeente is door het Rijk verplicht deze registraties bij te houden. Ze worden onder meer gebruikt bij het maken van bestemmingsplannen en voor het beheer van de openbare ruimte. Het is van belang dat de informatie in die administraties correct is.

Wilt u meer weten over BAG en BGT? Ga dan naar bagviewer.kadaster.nl of naar pdok.nl/viewer.

Facebook TwitterLinkedin
­