Dit jaar toch kerstbomen in Bedum

Afgelopen week ontstond er enige commotie in ons mooie dorp. Er zouden dit jaar geen Kerstbomen geplaatst worden! De algemene reactie was: Dat kan toch niet? Juist in deze Coronatijd snakken de mensen naar wat extra licht, warmte en gezelligheid. Navraag leerde mij dat het team van vrijwilligers welke de bomen ieder jaar plaatst de risicovolle leeftijd heeft bereikt en dat men het niet mogelijk achtte door de Covid-19 regels de 1½ meter te handhaven. Een begrijpelijk maar jammerlijk besluit.

Vaak worden er in augustus al afspraken gemaakt met Staatbosbeheer over de te leveren bomen en soms worden particulieren in onze Gemeente gevraagd om een boom beschikbaar te stellen. Dat is dit jaar niet gebeurd. Klaas Balkema heeft nog een rondje Drenthe gebeld maar ook dit leverde niets meer op. Na overleg met o.a. de Bedrijvenvereniging Bedum is besloten om te kiezen voor “Fairybell kerstbomen”. Een goede en structurele oplossing want deze hebben het voordeel dat ze zo in de vlaggenmast kunnen worden gehesen, kunnen meerdere jaren gebruikt worden en er zijn maar 2 mensen nodig bij het plaatsen. Ook de financiering neemt de BVGB voor zijn rekening, hartverwarmend in deze kille tijd! De Nye klap, Gele klap en het Hotel zullen worden voorzien van deze Kerstbomen. Plaatsing zal geschieden gelijk na de Sinterklaas aangezien zij nu nog in een container zitten vanuit China.

Voor nu willen wij het team van vrijwilligers onder leiding van Piet Lanting danken voor hun tijd, inzet en energie die zij hebben gestoken in het gezellig maken van ons mooie Bedum. Ook de hoogwerker van Loon- en Grondverzetbedrijf Wieringa was onmisbaar bij diverse operaties. Zij stellen hun tijd en materieel altijd belangeloos beschikbaar voor onze bewoners en het aanzien van het dorp. Hulde en dank voor deze groep! Volgend jaar doen wij graag weer een beroep op hun bereidwilligheid betreffende de feestpalen en verlichting!

Uiteraard ook dank aan alle bedrijven in Bedum die via de BVGB deze actie mogelijk maakt. Als inwoners kunnen wij voor hun wat terug doen door zoveel mogelijk lokaal te kopen en/of diensten af te nemen tijdens de komende feestdagen.

 

Facebook TwitterLinkedin
­