Training leden werven in Bibliotheek Bedum

De manier waarop we onze vrije tijd besteden verandert. We maken andere keuzes, ook in kunst- en cultuurbeoefening. Steeds meer verenigingen zien dan ook ledenaantallen teruglopen. 

En dat vraagt van aanbieders dat zij daarop inspelen. Het KultuurLoket geeft speciaal voor de aanbieders een training over leden werven.

De training helpt je de veranderingen voor jouw vereniging, organisatie of eigen praktijk in kaart te brengen. De training geeft een verfrissende kijk op het werven van deelnemers, dit kunnen zowel leden als cursisten zijn. Voordat je samen gaat kijken naar succesvolle promotie, start je in deze training vanuit de vraag hoe je aanbod aan kan sluiten op de wensen van je deelnemers. Na de training kan je je aanbod nog beter laten aansluiten bij de wensen van jouw doelgroep, of is het zelfs gelukt om aanbod voor een hele nieuwe doelgroep op te starten. De training bestaat uit twee avonden, waarbinnen je informatie krijgt en gezamenlijk opdrachten doet.

kultuurloket - Training leden werven in Bibliotheek BedumHet KultuurLoket

Tussen de trainingsavonden door krijg je een huiswerkopdracht mee. Op de laatste avond pitch je als vereniging of organisatie je mogelijke nieuwe plannen.

De trainingsavonden worden in samenwerking met Gemeente Het Hogeland en Cultuurplatform Het Hogeland georganiseerd. De training vindt plaats op woensdag 16  en 30 november van 20.00 tot 21.30 uur in de Bibliotheek van Bedum.

Geef je gratis op via de website: biblionetgroningen.nl/agenda/bedum

Facebook TwitterLinkedin
­