Al vele jaren worden in diverse plaatsen in het land met succes mannenzangavonden gehouden. Op vrijdagavond 12 mei is er een mannenzangavond in de Walfriduskerk te Bedum.

Onder leiding van de Leo Blees en Dick Vos (orgel) hopen we met heel veel mannen God de lof toe te zingen met bekende psalmen, gezangen en liederen van Johannes de Heer.

De avond begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.

Alle mannen en jongens van harte uitgenodigd!

Mannenzangavond in Bedum - vrijdagavond 12 mei

Facebook TwitterLinkedin
­