Kan ik mijn kind onterven? Huitsing & Poort Notariaat en Mediation

In een testament kun je jouw kind onterven. Indien je kind akkoord gaat met de onterving krijgt je kind niets uit de erfenis. Is het onterfde kind het niet eens met de onterving, dan heeft je kind altijd recht op een bepaald deel van de erfenis. Het maakt daarbij niet uit hoe de relatie van het onterfde kind met de ouder(s) is.

Een kind kan een deel van de erfenis van de ouder opeisen als het kind wordt onterft. Dit deel is de legitieme portie. De legitieme portie bestaat alleen uit geld. Een kind moet binnen vijf jaar na het overlijden van de ouder de legitieme portie inroepen. Laat het kind deze termijn verlopen dan heeft het geen recht meer op de legitieme portie. Het onterfde kind krijgt de legitieme portie pas uitgekeerd na het overlijden van de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner. Dit geldt ook voor een partner met wie de overleden ouder samenwoonde en een samenlevingscontract had.

Wil je meer informatie over het opmaken van een testament of het opeisen van een legitieme portie, neem dan contact met ons kantoor op. www.huitsingpoort.nl.

 

Huitsing & Poort Notariaat en Mediation - Middelstum

Facebook TwitterLinkedin
­