Hoe vraag ik bewindvoering aan

De rechtbank bepaalt of iemand onder bewind komt te staan. Tevens maakt de rechter uit welk deel van het inkomen en/of bezittingen door de bewindvoerder worden beheerd. De aanvraag van bewindvoering gaat via rechtspraak.nl, waar diverse formulieren staan om in te vullen. Je kunt voor jezelf of voor iemand anders uit jouw omgeving bewindvoering aanvragen. Partijen als een zorginstelling of de Officier van Justitie hebben de mogelijkheid ook. Na het indienen van de formulieren stuurt de rechtbank een uitnodiging voor een besloten zitting. Hierin stelt de rechter een aantal vragen en neemt hij vervolgens een besluit.

Wanneer toestemming van rechter?

De rechter geeft niet standaard toestemming voor bewindvoering. Dit omdat bewindvoering een zeer ingrijpende maatregel is. Bewindvoering wordt ook wel als laatste redmiddel gezien voor mensen die hun geldzaken, om wat voor reden dan ook, niet kunnen beheren of kampen met een serieuze schuldenproblematiek. Een persoon onder beschermingsbewind beslist niet langer zelfstandig over zijn financiën. Vanwege de impact stelt een rechter zich vaak terughoudend op. Er moet dan ook een zeer gegronde reden zijn om bewindvoering aan te vragen. Als de financiële zorgen minder problematisch zijn, bestaan er ook minder ingrijpende maatregelen zoals budgetbeheer.

Het takenpakket van een bewindvoerder

Als de rechter bewindvoering toekent, neemt een bewindvoerder het beheer van de financiën over. Het is aan de persoon in kwestie en zijn naasten zelf om bewindvoerder te kiezen. Deze dient bij de aanvraag aan de rechter bekend gemaakt te worden. In heel Nederland vind je bewindvoerderskantoren. Zoek bijvoorbeeld maar eens op bewindvoering Rotterdam. Een bewindvoerder, die jaarlijks wordt gecontroleerd door de rechter, heeft diverse taken. Bijvoorbeeld:

  • Budgetplan opstellen
  • Betalingen uitvoeren volgens budgetplan – mits de financiën toereikend genoeg zijn
  • Aanvragen van toeslagen, kwijtschelden gemeentelijke belastingen
  • Belastingaangifte doen
Voor wie?

Beschermingsbewind is voor mensen die meerderjarig en handelingsbekwaam zijn. Ouders blijven verantwoordelijk voor minderjarigen. Een bewindvoeringsverzoek kan wel gedaan worden voor een minderjarige, maar gaat het bewind pas in als diegene meerderjarig is geworden. Iemand onder bewindvoering blijft handelingsbekwaam, wat betekent dat de persoon overeenkomsten en rechtshandelingen mag blijven aangaan, mits deze geen financieel karakter hebben. Bewindvoering is voor mensen die bijvoorbeeld een geestelijke of lichamelijke beperking hebben, een verslaving hebben, met zware schulden kampen of uitgebuit worden. De bewindvoerder kan oordelen of onderbewindstelling de juiste oplossing is of dat een ander minder ingrijpend alternatief beter is.

Mogelijkheden om van bewindvoerder te veranderen

Eenmaal onder bewind is het mogelijk om van bewindvoerder te switchen. Zoeken op ‘overstappen bewindvoerder’ levert veel informatie op. De wens om te veranderen kan om diverse redenen ontstaan. De samenwerking kan vanwege de reisafstand met de huidige bewindvoerder niet optimaal werken, de communicatie is onvoldoende of de schulden lopen zelfs op. Het verzoek voor een andere bewindvoerder moet ingediend worden bij de rechtbank. De rechter gaat alleen akkoord met gegronde redenen. Er zijn ook situaties waarin het niet handig is om te switchen. Breng de mogelijkheden in kaart door ook specifiek te zoeken – bijvoorbeeld bewindvoering rotterdam zuid – naar bewindvoerders.

 

Partner bijdrage

Facebook TwitterLinkedin
­