Duizenden grutto’s vliegen deze maand van Afrika naar Nederland. Trouw als ze zijn, keren ze terug van hun overwinteringsgebieden naar hun geboortegrond. Ondanks het feit dat de grutto’s hun kuikens niet groot kunnen krijgen door toenemende bedreigingen op het boerenland.

Meer dan de helft van de wereldpopulatie broedt in de noordelijke provincies. Ze vinden een veilig thuis in beschermde weidevogelgebieden van It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland en Het Groninger Landschap. Ook op boerenland van collectieven, zoals Collectief Groningen West, vindt onze Nationale Vogel veilige broedplekken. Samen bieden natuurorganisaties en agrarische collectieven de grutto’s rust, voedsel en veiligheid. Dé ingrediënten om gruttokuikens groot te krijgen. Dit kost echter veel tijd en geld. It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland en Het Groninger Landschap gaan daarom de strijd aan en vragen om hulp met een gezamenlijke campagne voor onze Nationale Vogel.

Drie noordelijke natuurorganisaties strijden voor grutto thuis - Campagnebeeld Buiten Beeld Gejo Wassink 375654

Fotocredits:
Grutto gezin. Fotograaf Gejo Wassink (Nature in Stock)

Structurele oplossing in zicht

Grutto’s zijn trouwe vogels, zowel aan hun partner als hun geboorteland én broedplaats. Elk jaar komen 25.000 grutto’s terug naar dezelfde plek om zich voor te planten. Maar of dit slim is? In 1970 waren er nog 100.000 grutto’s. Nu wordt gemiddeld maar 7,5% van de kuikens één jaar oud door toenemende bedreigingen als droogte, intensivering van landbouw en predatoren. De jaarlijkse terugloop van de Nederlandse gruttopopulatie is bijna niet meer te stoppen. Toch is er hoop. Het landelijke Aanvalsplan Grutto biedt serieus vooruitzicht op een structurele oplossing voor weidevogelbescherming. Concrete steun vanuit de overheden voor boeren, zorgt dit jaar voor de eerste stappen naar grote, aaneengesloten weidevogelgebieden waarin natuurorganisaties en boeren samen verantwoordelijk zijn voor bescherming.

Aandacht voor gruttokuikens: drie natuurorganisaties vragen publiek om steun

Het Groninger Landschap vraagt samen met It Fryske Gea en Landschap Noord-Holland steun voor het realiseren van extra bescherming van weidevogels in hun eigen natuurgebieden met de campagne: Geef de grutto een thuis om groot te worden. Meer dan de helft (60%) van de Nederlandse grutto’s broedt in Fryslân, Noord-Holland en Groningen. Hulp is hier hard nodig, want de komende jaren is er veel werk te verzetten om gruttokuikens veilig te laten opgroeien. Alleen samen houden we onze Nationale Vogel in Nederland.

Extra bescherming werkt, welkom thuis grutto!

De grutto voelt zich thuis in een levendig landschap met kruidenrijk grasland en een gezond bodemleven. Net als andere weidevogels zoals kievit, tureluur en scholekster. Veiligheid, voedsel en rust is hierbij van levensbelang, maar dat is niet overal vanzelfsprekend. Het beschermen van weidevogels is één van de meest intensieve vormen van natuurbescherming. Er is vaker sprake van lange, droge periodes en het aantal roofdieren neemt toe. Dit maakt weidevogelgebieden kwetsbaar. Droogte in het voorjaar is fataal voor het voedselaanbod voor een hele generatie kuikens en een vos kan in één nacht het broedsucces van een heel gebied tenietdoen. Pas als de natuurorganisaties alle bedreigingen onder controle hebben, lukt het kwetsbare gruttokuikens om groot te worden.

Kijk voor meer informatie op www.groningerlandschap.nl/welkom-thuis-grutto

Facebook TwitterLinkedin
­