Waterschap Noorderzijlvest Actueel waterbeeld - 20 november

Het is heel erg nat. Daarom verschijnt vandaag een actueel waterbeeld van de situatie in ons werkgebied.

De belangrijkste punten
  • Het is heel erg nat. Onze gemalen draaien maximaal om al het water af te voeren. De meeste neerslag is afgelopen weekend gevallen maar het kan nog een aantal dagen duren voordat de waterstanden weer dalen;
  • Afgelopen weekend is bij Lauwersoog extra water afgevoerd om zo ruimte te creëren voor de neerslag die nog verwacht werd. Momenteel is ook de waterstand van het Lauwersmeer weer verhoogd.
  • Er is momenteel nog geen sprake van waterstanden waarbij de waterbergingen in moeten zetten. Dit houden we nauwlettend in de gaten.

 

Zie ook website Waterschap Noorderzijlvest.

Facebook TwitterLinkedin
­