Video voortgang ontsluitingsweg Bedum

De aanleg van het noordelijke weggedeelte tussen de spooronderdoorgang en de beweegbare brug start eind 2022 nadat de gronden in eigendom zijn (onteigeningsprocedure).

De nieuwe Oostelijke ontsluitingsweg Bedum zal dan naar verwachting in het voorjaar van 2023 worden opengesteld. Bron: Gemeente Het Hogeland.

Video gemaakt door Henk Huitsing.

Facebook TwitterLinkedin
­