Subsidie voor culturele sector in Het Hogeland

Door de Coronacrisis is de cultuursector in Het Hogeland voor een groot deel stil komen te liggen. Het college heeft daarom besloten om een subsidieregeling voor de versterking van de cultuursector in het leven te roepen. Hier is €161.000 voor beschikbaar. 

De subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die de cultuursector in Het Hogeland versterken. Ook moet een subsidieaanvraag passen bij de speerpunten die in de Cultuurvisie 2020-2023 zijn genoemd. 

De aanvraag moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De stichting of vereniging is gevestigd in Het Hogeland én voert hier culturele activiteiten uit. Er moet verder aangetoond worden dat de financiële problemen zijn ontstaan door de coronacrisis. Die financiële problemen kunnen niet zelf worden opgelost.  Als er recht is op een regeling van bijvoorbeeld de rijksoverheid of de provincie dan moet dit eerst aangevraagd worden. Als de financiële problemen daarmee nog niet zijn opgelost kan de gemeentelijke vergoeding aangevraagd worden. Tenslotte kunnen alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk de vergoeding aanvragen.

Wethouder Eltjo Dijkhuis: “Met de regeling willen we het rijke culturele leven in Het Hogeland niet alleen vlot trekken; we willen een impuls geven tot vernieuwing. De sector heeft het zwaar voor de kiezen gehad. We helpen de sector hiermee weer in de benen. Het Hogeland is voor zo ver ik kan overzien een van de weinige gemeenten met zo’n regeling. Dat onderstreept het belang dat we aan de sector hechten.”

Aanvragen kan tot 1 januari 2022 via hethogeland.nl/coronacrisis, onder de kop 'Subsidieregeling versterking cultuursector gemeente Het Hogeland 2021-2022 als gevolg van de COVID-19 crisis'. Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst. 

Facebook TwitterLinkedin
­