Stookalert in de provincie Groningen

Er zijn op dit moment stookalerts in de volgende provincies:

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Flevoland

Gezondheidsklachten en (geur)hinder

De rook die vrijkomt bij het stoken van hout is ongezond. De rook bevat schadelijk stoffen zoals fijn stof, koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen en koolmonoxide. De rook is voor iedereen ongezond. Maar vooral kwetsbare groepen kunnen last hebben van de rook: mensen met een long-, hart- of vaatziekte, ouderen en kleine kinderen.

Bij ongunstige weersomstandigheden of een slechte luchtkwaliteit door fijn stof kan de rook zorgen voor extra luchtvervuiling die blijft hangen. Hoe meer luchtverontreiniging, hoe groter de kans dat mensen gezondheidsklachten krijgen. Met het afgeven van een stookalert geven we het advies het vuur uit te laten. Daarmee wordt overlast voor de omgeving voorkomen of verminderd.

Zie ook: www.rivm.nl/stookalert

Facebook TwitterLinkedin
­