Speciaal team IND naar Marnewaard voor Afghaanse asielaanvragen

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) stuurt een speciaal team naar de noodopvang in de kazerne Marnewaard. De vluchtelingen kunnen dan daar asiel aanvragen.

Asielaanvragen

Na de 10 dagen quarantaine begint een team van 20 IND-medewerkers met de behandeling van asielaanvragen. Daarvoor worden tijdelijke kantoren neergezet bij de kazerne. In het team zitten experts die de afgelopen jaren de zogeheten Tolkenregeling uitvoerden. Sinds de Nederlandse missie in Uruzgan hebben Afghaanse tolken en hun gezinnen hierdoor een asielvergunning gekregen. Ook hebben alle IND-medewerkers ervaring met het horen van kwetsbare mensen.

Met de komst van 178 Afghaanse vluchtelingen op zondag 22 augustus zit de noodopvang in kazerne Marnewaard vol.

Meer over Afghanistan

Kijk op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/afghanistan.

Facebook TwitterLinkedin
­