Nieuws van Het Hogeland - Bedum 21 april 2020

Beste Hogelandsters,

Sinds half maart staat de klok in zekere zin stil. Scholen sloten de deuren. Het openbare leven viel voor een groot deel stil. Maar er zijn inwoners voor wie die klok al veel eerder weigerde verder te tikken. Inwoners die na de ‘Klap van Huizinge’ of na een andere aardbeving het leven tot stilstand zagen komen. Die scheuren in muren zagen verschijnen. Die kozijnen uit het lood constateerden. Die zolderbalken vervaarlijk hoorden kraken.

Inwoners die vervolgens een gang langs organisaties en instellingen maakten. Ze zagen het ene advies op het andere stapelen. Ze begroetten deskundige na deskundige aan de voordeur. Om daarna geconfronteerd te worden met een moeizame afhandeling van hun schademelding.

Natuurlijk: veel schades werden en worden snel en adequaat afgehandeld. Maar ook in onze gemeente zijn gezinnen die door onzekerheid en onduidelijkheid nu teleurgesteld in een beschadigde woning zitten; die hun gevoel van veiligheid zien aangetast. Wethouder Kristel Rutgers over die Hogelandsters: ‘Ik begrijp hun gevoel van machteloosheid.  We proberen vooral voor hen perspectief te scheppen. En ook al is onze invloed beperkt: we staan naast ze.’

De coronacrisis heeft de situatie voor die gedupeerden er niet beter op gemaakt. Instanties werken noodgedwongen op afstand. Voor inspecties zal een alternatieve vorm moeten worden gevonden. Persoonlijk contact met de aannemer zit er voorlopig niet in. Zit er eindelijk vaart in het dossier; moet er nu weer op de rem worden getrapt. Voor hoe lang nog? Die vraag zal die gedupeerden bezig houden. Nieuwe zorgen...

Toch zijn er op het gebied van de aardbevingen ook lichtpuntjes. De gemeenteraad gaf vorige week groen licht voor een plan om alle schoolgebouwen in de oude gemeente Eemsmond uiterlijk in 2022 te versterken of te vernieuwen. Binnenkort behandelt diezelfde raad ons Plan van Aanpak voor de versterkingsoperatie in 2020. In Kantens is, samen met de inwoners, een plek bepaald waar tijdelijke woningen komen. Zodat daar huizen kunnen worden versterkt of vernieuwd. Daarna volgen Zandeweer en Uithuizen. Er zit gelukkig schot in.

Voor hen die, soms al jaren, op 'schot' zitten te wachten: wij blijven, ondanks de moeilijke omstandigheden nu, onvoorwaardelijk strijden voor onze inwoners. Houd vooral moed en vertrouwen!

Henk Jan Bolding, burgemeester
Kristel Rutgers, wethouder
Mariette de Visser, wethouder
Eltjo Dijkhuis, wethouder
Harmannus Blok, wethouder
Paul van Vilsteren, gemeentesecretaris

Facebook TwitterLinkedin
­