Gemeente reduceert een maatschappelijke kwestie tot een financiële probleem.

Nieuwe afvalinzameling gemeente Het Hogeland gaat 1 januari 2021 in 

De gemeenteraad heeft afgelopen woensdag een besluit genomen over de nieuwe wijze van afvalinzameling. Ook werd het nieuwe grondstoffenbeleid vastgesteld.

Per 1 januari 2021 gaat Het Hogeland over op één manier van afvalinzameling. Op dit moment wordt huisvuil nog ingezameld volgens de systemen uit de vier voormalige gemeenten. De tarieven, die nu nog afwijkend zijn, worden ook gelijkgetrokken.

Minder afval

Wethouder Harmannus Blok: “We willen in Het Hogeland de hoeveelheid huishoudelijk afval terugbrengen van 200 kilo afval per persoon per jaar naar 30. Dat is de landelijke doelstelling. We kunnen nu ook stappen zetten om die doelstelling in 2025 te halen. Dat doen we samen met onze inwoners.”

Inwoners betrokken

Vorig jaar konden Hogelandsters hun mening geven over hoe het nieuwe afvalbeleid er uit moet komen te zien. Ze konden kiezen uit vier varianten. Een flinke meerderheid, 72 procent, koos voor de variant waarbij de grijze en groene container eens per twee weken geleegd worden. Ze gaven verder aan dat de groene container in de zomerperiode wekelijks geleegd zou moeten worden.

Diftar

Uit onderzoek dat al eerder was gehouden, bleek al dat een ruime meerderheid van de Hogelandsters voor een ‘diftar-syteem’ is: betalen voor de hoeveelheid aangeboden huisvuil. Alle varianten waaruit gekozen kon worden, hadden daarom dat uitgangspunt.

Voor- en nascheiding

Het voorstel van het college om na te scheiden waar dat kan en aan de bron te scheiden waar dat moet, had instemming van de raad. Dat betekent dat plastic, metaal en drankkartons door de inzamelaar achteraf van het huisvuil worden gescheiden, net zoals dat nu het geval is. Dat gebeurt vanaf 2021 ook met luiers. GFT, oud papier, textiel en glas blijven de inwoners zelf scheiden omdat deze stromen niet achteraf gescheiden kunnen worden.

Veranderingen

Per 1 januari aanstaande gaan inwoners van Het Hogeland betalen voor het aantal keren dat de grijze container wordt geleegd. Dat gebeurt met een frequentie van één keer in de twee weken. Die frequentie geldt ook voor de groene container. Maar in de zomerperiode kan de groene container wekelijks worden aangeboden. Hogelandsters krijgen nieuwe huisvuilcontainers. Ze kunnen na 1 januari vier keer per jaar gratis bij de milieustraten terecht voor het inleveren van grof vuil en tuinafval. Klein chemisch afval kunnen ze vanaf dan alleen bij de milieustraten kwijt.

Vervolg

Inwoners ontvangen in de loop van het jaar een brief met informatie over wat er per 1 januari 2021 precies gaat veranderen. Ook houdt de gemeente hen op de hoogte via het wekelijkse gemeentenieuws, de website en sociale media.

De gemeente gaat dit jaar en komend jaar samen met de inzamelaars van oud papier onderzoeken hoe die inzameling vorm moet krijgen.

 

Zie ook:

Verdwijnend afval bij invoer Diftar

Diftar, de keuze die geen keuze is!

 

Facebook TwitterLinkedin
­