Molen De Vier Winden in Pieterburen stilgezet vanwege gebreken - Het Groninger Landschap

Het Groninger Landschap heeft molen De Vier Winden in Pieterburen stilgezet vanwege gebreken aan de roeden. Dit kwam aan het licht tijdens een bouwkundig onderzoek naar de roeden van de 176 jaar oude molen.

In heel Nederland is er momenteel extra aandacht voor molenroeden van gelast staal. De afgelopen jaren zijn er bij een aantal traditionele windmolens in Nederland onverwacht roeden gebroken. Molenvereniging De Hollandsche Molen is daarom in samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een onderzoek gestart naar de levensduur van gelaste roeden en de oorzaken van roedebreuk. Naar aanleiding hiervan heeft Het Groninger Landschap besloten haar molens met de oudste roeden extra te laten onderzoeken.

Molen De Vier Winden in Pieterburen is als oudste molen het eerst onderzocht. Na constatering van de gebreken heeft Het Groninger Landschap besloten de molen uit voorzorg stil te zetten en de roeden te vervangen. Omdat er slechts een aantal gespecialiseerde bedrijven zijn die dit werk doen, zal het waarschijnlijk enige tijd duren voordat de molen weer kan draaien. Voor molen De Vier Winden is dit extra nadelig omdat de molen ook als ‘lesmolen’ fungeert. De molenaar-opleider en zijn aspirant-molenaars moeten nu uitwijken naar een andere molen.

Naast De Vier Winden zullen ook de molens Fram in Woltersum, De Zwaluw in Zuurdijk en De Hoop in Middelstum nader worden onderzocht. De roeden van deze molens zijn jonger dan die van De Vier Winden maar ze behoren wel tot de vier molens met de oudste roeden in bezit van Het Groninger Landschap. In totaal beschermt Het Groninger Landschap 18 molens, waarvan vijftien traditionele koren-, pel- en houtzaagmolens en drie Amerikaanse windmotoren.

Facebook TwitterLinkedin
­