KindH trakteert alle kinderen uit de opvang op kleurrijke tasjes met inhoud

In deze tijd is het belangrijk om contact te houden met de kinderen en hun ouders. Voor alle kinderen was er een tasje met inhoud op maat, er waren BSO tasjes, peutertasjes en VVE tasjes. Met name voor de kinderen in de voorschoolse-vroegschoolse educatie is het belangrijk om te blijven oefenen met taal.

“We hebben de VVE thuistasjes zorgvuldig samengesteld in samenwerking met een logopedist en de bibliotheek. Afgelopen donderdag zijn onze medewerkers langs de huizen van onze VVE peuters gegaan met de tasjes.
We hopen dat dit veel speel- lees- en doe plezier brengt bij hen thuis.
Voor onze NT2 kinderen en hun ouders is speciaal rekening gehouden om in 2 talen dit aan te bieden.”

KindH trakteert alle kinderen uit de opvang op kleurrijke tasjes met inhoud

Daarnaast zullen de pedagogisch medewerkers via telefoon, bitcare en mail de ouders/verzorgers begeleiden/bevragen en is er voor de ouders per peuterspeelzaal ook een youtubekanaal geopend waarin de leidsters hun kringactiviteiten en themas en berichten voor de kinderen opgenomen hebben.

KindH trakteert alle kinderen uit de opvang op kleurrijke tasjes met inhoud 

KindH is een maatschappelijke Kinderopvangorganisatie in voormalig gemeente Eemsmond  met 7 locaties voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, 4 locaties met voor- tussen en buitenschoolse opvang, KindH heeft een samenwerking met stichting Gewoon Bijzonder en biedt op dit moment op 3 locaties noodopvang.

Facebook TwitterLinkedin
­