Voor bewoners die hun huis willen verduurzamen organiseren wij in mei en juni weer een reeks kenniscafés. Bewoners kunnen terecht in Appingedam, Slochteren, Loppersum en Bedum met hun vragen over isoleren en verduurzamen. Een deskundige geeft uitleg over duurzame isolatiematerialen en keuzemogelijkheden om van het gas af te gaan. De kenniscafés zijn vrij toegankelijk na aanmelding.

kennicafe bouwen en techniek huis isoleren en verduurzamen

De serie cafés is een vervolg op de reeks die de afgelopen twee jaar is gehouden waar verschillende problematiek rondom het versterken van woningen in het aardbevingsgebied is belicht. Gekeken is toen naar koppelkansen, funderingsproblematiek, klimaatadaptatie en duurzame bouwmaterialen. Dat laatste thema staat opnieuw centraal in de nieuwe reeks. Reden daarvoor is de grote belangstelling ervoor en het belang dat Hanze en BuildinG er aan geven. Projectleider Remco Hulst: ‘Keuzes voor natuurlijke bouwmaterialen zijn nog lang niet vanzelfsprekend in de bouwwereld. Maar beton, staal en glaswol hebben een veel grotere milieu-impact dan bijvoorbeeld hout en vlaswol.

Met deze cafés willen we ook de burger meer onderleggen in het belang van het toepassen van natuurlijke bouwmaterialen.’

Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door Kennisplatform BuildinG en Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanze. Dit is een samenwerkingsverband waar kennis over duurzame innovaties in de gebouwde omgeving wordt ontwikkeld, gevaloriseerd en gedeeld.

kennicafe bouwen en techniek huis isoleren en verduurzamen 2

De inhoud van de vier bijeenkomsten is hetzelfde, maar de sprekers kunnen variëren. Op 28 mei is het eerste café in MFC Kabzeël in Appingedam. Daarna volgen Slochteren op 30 mei, Loppersum op 4 juni en Bedum op 6 juni (Hotel 't Gemeentehuis). Inloop is vanaf 19:00 uur, het programma start op 19:30 uur.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via https://www.building.nl/kenniscafe.

Na de zomer start een tweede ronde kenniscafés, dan over alternatieve verwarmingssystemen.

Facebook TwitterLinkedin
­