Het Hogeland mag verder met bestemmingsplan Boogplein Winsum

Verzoek voorlopige voorziening afgewezen

De bestuursrechter heeft vandaag uitspraak gedaan in het verzoek van een aantal Winsumers om de inwerkingtreding van het bestemmingsplan Boogplein voorlopig op te schorten. De rechter heeft dit verzoek om een zogenaamde ‘voorlopige voorziening’ afgewezen. De Raad van State doet waarschijnlijk begin volgend jaar definitief uitspraak in het beroep dat tegen het bestemmingsplan is ingesteld.

Het Boogplein in Winsum wordt vernieuwd en krijgt een andere invulling. Belanghebbenden konden tot 8 juli dit jaar in beroep gaan tegen het bestemmingsplan. Een aantal Winsumers heeft dat gedaan en daarnaast gevraagd om een voorlopige voorziening.

Vertrouwen

“De uitspraak van vandaag schept vertrouwen in het definitieve oordeel van de Raad van State” stelt wethouder Eltjo Dijkhuis. “We hebben met elkaar - gemeente, inwoners en ondernemers - een goed plan neergezet. We willen niet te ver op de zaken vooruit lopen. Maar het lijkt erop dat we door kunnen met de ontwikkeling van het Boogplein, nu de rechter geen aanleiding ziet de inwerkingtreding van het bestemmingsplan te schorsen. In de procedure zijn we zorgvuldig te werk gegaan en dat blijven we doen. De komende tijd pakken we dan ook de voorbereidende werkzaamheden verder op. Met de realisatie van de plannen wachten we nog even totdat er een uitspraak in de zogenaamde ‘bodemprocedure’ is. De Raad van State doet die uitspraak naar verwachting begin volgend jaar. Tot die tijd is het nog even pas op de plaats.”

Centrumplan Winsum

Met de aanpak van het Boogplein in Winsum wil de gemeente een positieve impuls geven aan de identiteit en functie van het centrum. Daarmee wordt de leefbaarheid van het dorp vergroot. Op het braakliggende Boogplein moeten appartementen, woningen en winkelruimte komen. De geplande nieuwbouw sluit volgens de gemeente stedenbouwkundig goed aan op de bestaande historische bebouwing in Winsum. Na nauw overleg met ondernemers en inwoners heeft de gemeenteraad op 12 mei van dit jaar unaniem ingestemd met het bestemmingsplan. In dat plan zijn, naar aanleiding van de reacties, wijzigingen doorgevoerd. Zo is er voor gekozen om drie oude knotlindes te behouden. Ze worden verplaatst. Verder wordt de kade versmald en is er meer ruimte gekomen voor groen.

Naast Winsum worden ook de functionaliteit en uitstraling van de centra van Bedum, Uithuizen en Uithuizermeeden in de gemeente versterkt.

Facebook TwitterLinkedin
­