Gemeente Het Hogeland pakt verpauperde panden aan 

Het college wil verpauperde panden in de gemeente aanpakken. De opdracht daarvoor gaat naar het bureau Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan (RWLP). RWLP is een samenwerkingsverband tussen de provincie Groningen, Oost-Groningse gemeenten, woningcorporaties en zorgpartijen. Het bureau kent geen winstoogmerk.

Samen met eigenaren

Het project heeft tot doel maximaal tien bij de gemeente bekende verpauperde panden op aan te pakken door verbetering, verduurzaming of sloop. Dat gebeurt samen met de eigenaren. Het project loopt vier jaar.

“Particuliere woningen die in slechte staat verkeren hebben vaak een negatieve invloed op de buurt. Daarom is het van waarde dat we deze panden, samen met de eigenaren, kunnen aanpakken”, zegt wethouder Mariëtte de Visser.

Het project wordt ontwikkeld in samenhang met de aanpak van panden in het kader van het Volkshuisvestingsfonds. In Het Hogeland kunnen met een bijdrage uit dit fonds ruim 300 particuliere woningen worden aangepakt. Het Rijk heeft hier onlangs subsidie voor beschikbaar gesteld.

Negatieve invloed

Verspreid over de gemeente Het Hogeland staan panden waar sprake is van zorgelijk onderhoud of verpaupering. Die hebben een negatieve invloed op het aanzien, de leefbaarheid en de sociale veiligheid. De slechte staat van de panden heeft ook een negatieve invloed op de waardeontwikkeling van het pand en vastgoed in de omgeving. Verder hebben deze panden ook invloed op de aantrekkelijkheid van de gemeente als vestigingsplaats voor bedrijven en als woonplek voor huishoudens van buiten de gemeente.

Facebook TwitterLinkedin
­