Gemeente Het Hogeland krijgt 12 miljoen euro

De ministerraad heeft het besluit genomen over de Regio Deals die eind vorig jaar zijn aangevraagd. De gemeente Het Hogeland heeft 12,1 miljoen euro gekregen om de kwaliteit van wonen, werken en leven in Het Hogeland enorm te verbeteren.

De gemeente Het Hogeland zet in op kansen voor Hogelandsters. Wethouder Mariette de Visser is blij. “Met deze Regio Deal kunnen we op dorpsniveau aan sociale voorzieningen en diensten werken. Bijvoorbeeld door de inzet van dorpsondersteuners die een belangrijke rol kunnen spelen in de verbinding tussen zorg en vrijwilligers. Maar ook zetten we ons in voor kansen voor jongeren en kinderen. Verrijking van aanbod betekent extra ontwikkelingsmogelijkheden dicht bij huis. Met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties gaan we plannen maken om te werken aan nieuwe oplossingen om zoveel mogelijk voorzieningen te kunnen bieden in de dorpen.”

Inmiddels is er een coöperatieve coalitie om samen de schouders onder de Regio Deal te zetten. Deze bestaat uit verschillende partijen, onder andere: Het Ondernemersplatform Het Hogeland, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, Gebiedscoöperatie Het Hogeland, Lokaal Educatieve Agenda, Mensenwerk Hogeland, Aletta Jacobs School of Public Health, Groninger Dorpen, Instituut voor Publieke Waarden en Gemeente Het Hogeland.

Het komende half jaar heeft de coöperatieve coalitie de tijd om de Regio Deal uit te werken. Halverwege dit jaar wordt de Regio Deal ondertekend. Een Regio Deal is een samenwerking tussen de landelijke overheid en een regio om de kracht van de regio te versterken.

Facebook TwitterLinkedin
­