Gemeente Het Hogeland geeft subsidie voor juridische ondersteuning

Het college verstrekt subsidie aan Vluchtelingenwerk Nederland voor juridische ondersteuning van statushouders.

Vluchtelingen die in Het Hogeland wonen, kunnen vanaf 2022 met juridische vragen terecht bij het Juridisch Steunpunt van Vluchtelingenwerk Nederland in Groningen. Hiermee is de juridische bijstand verzekerd.

Facebook TwitterLinkedin
­