Gemeente Het Hogeland en provincie Groningen investeren miljoenen in uitbreiding Eemshaven

De provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland willen de Eemshaven uitbreiden door een bedrijventerrein te ontwikkelen in de Oostpolder. Het nieuwe gebied is 600 hectare groot, 400 hectare is uit te geven. Behalve bedrijven komen er ook 21 windmolens te staan. De Eemshaven wordt daarmee anderhalf keer zo groot. Gedeputeerde Mirjam Wulfse en wethouder Eltjo Dijkhuis hebben inwoners van de omliggende dorpen vorige week bijgepraat tijdens een online bewonersbijeenkomst. Afgelopen zaterdag waren de eerste persoonlijke gesprekken met omwonenden. Vanwege corona moest ook dat online.

“We vinden het bijzonder jammer dat we in deze huidige coronatijd niet persoonlijk in gesprek kunnen”, zegt Eltjo Dijkhuis hierover. “Dit zijn onderwerpen die in je in Het Diggelschip wilt bespreken, waarbij je uitgebreid met elkaar in gesprek kunt. De coronamaatregelen staan dit helaas niet toe. We gaan daarom op zoek naar alternatieve manieren om direct met inwoners in gesprek te kunnen. Die behoefte hebben de omwonenden en die behoefte hebben wij zelf ook.” Eltjo Dijkhuis begrijpt dat de ontwikkeling van de Oostpolder veel vragen oproept. “Daarom wil ik nog eens benadrukken dat de inwoners van de omliggende dorpen een belangrijke stem krijgen. Ze kunnen meepraten over de inrichting van het bedrijventerrein en over de overgangszone tussen het nieuwe bedrijventerrein en de dorpen. We organiseren daar gesprekstafels voor. Ook komt er een compensatieregeling. Wie uiteindelijk besluit om niet meer in Oudeschip of een van de andere omliggende kernen te willen wonen, kan gebruik maken van een regeling. Dat betekent dat inwoners kunnen vertrekken met een goede verkoopprijs van hun huis. Hoe dat er precies uit gaat zien, gaan we ook met inwoners bespreken.”

Met de ontwikkeling van de Oostpolder willen provincie en gemeente nieuwe werkgelegenheid creëren. Het is de bedoeling dat in de Oostpolder bedrijven komen die nieuwe en duurzame energie kunnen leveren. Ook bedrijven uit de sectoren waterstof, batterijen, datacenters, windenergie, automotive en nieuwe vormen van high tech bedrijven zijn geschikt voor vestiging in de Oostpolder. Dat levert brede werkgelegenheid. In de bedrijven zelf, maar ook bij de bouw van de bedrijfspanden en de toelevering van materialen. Provinciale Staten en de gemeenteraad van Het Hogeland moeten nog een besluit nemen over de Oostpolder.

Alle informatie over het project Oostpolder staat op de website www.hetdigitalediggelschip.nl . Via de website kunnen omwonenden zich aanmelden voor de gesprekstafels. Ook de online presentatie kan op de website nog eens worden bekeken.

De gemeente en de provincie verwachten dat de ontwikkeling van de Oostpolder effecten heeft op de leefbaarheid van de omliggende kernen. Bij de verdere planontwikkeling wordt daarom een passende en rechtvaardige compensatieregeling opgesteld voor inwoners van Oudeschip, Koningsoord, Nooitgedacht, Heuvelderij en Polen.

Bewoners omliggende dorpen verrast en in shock

Zaterdag, 17 april overhandigden Etty Meijer en Ronald Bultema uit Oudeschip namens een aantal inwoners een petitie aan gedeputeerde Mirjam Wulfse en wethouder Eltjo Dijkhuis. In de petitie maakten zij hun ernstige zorgen over de ontwikkeling van de Oostpolder kenbaar. De bewoners voelen zich voor het blok gezet. Het besluit ligt er en nu mogen we zogenaamd meepraten over de inrichting. Schandalig!

 

Facebook TwitterLinkedin
­