De Meenschaar op weg naar Dorpshuis APB Bedum

Bedum 5 juni 2023.

Op 16 mei was APB-Bedum voorzitter Henk van der Velde uitgenodigd aanwezig te zijn bij de vergadering van het College van B & W Het Hogeland . Deze werd gehouden in Bedum.

We mochten aanschuiven tijdens de lunch. Een aantal onderwerpen werden door Henk van der Velde onder de aandacht gebracht.
Belangrijk onderwerp was de aandacht voor De Meenschaar te bestemmen tot Dorpshuis Bedum. Vraag aan wethouder Eltjo Dijkhuis of Dorpsbelangenvereniging Algemeen Plaatselijk Belang Bedum APB Bedum in samenwerking met Vereniging Groninger Dorpen en gemeente Het Hogeland een onderzoek mogen starten. Daarvoor kregen we groen licht. Prachtig. Ondertussen zijn de contacten gelegd met afdeling dorpshuizen van de Vereniging Groninger Dorpen.

Een eerste gesprek is geweest en 2 APB Bedum bestuursleden op bezoek te gaan bij VGD in Ten Boer om een plan op te zetten . Dit plan gaan we verder overleggen met de wethouder.
Ondertussen krijgen we veel bijval uit ons dorp voor dit plan! Belangrijk want het moet wel door de bevolking worden gedragen. Steun ons hierbij , reageer maar en meldt je aan als lid van APB Bedum .
https://www.apbbedum.nl/lid-worden/ 

Facebook TwitterLinkedin
­