De Meenschaar op weg naar Dorpshuis? - APB Bedum

De Jaarvergadering van dorpsbelangenvereniging APB Bedum 17 april 2023 werd gehouden in De Meenschaar in Bedum. Daarvoor werd de ruimte waarin de bibliotheek is gevestigd zoveel mogelijk ontruimd. Stoelen werden er geplaatst zodat de meer dan 70 bezoekers er een plaats konden vinden. Prachtige ruimte om in te vergaderen.

Tijdens rondvraag werd de vraag gesteld wat er met De Meenschaar gaat gebeuren nu er steeds minder voorzieningen over zijn voor de verenigingen. We missen de Schakel, de grote zaal in het hotel is weg en ook Trefcentrum er niet meer! Zo moet de toneelvereniging tegenwoordig al uitwijken naar Zuidwolde.    In de toespraak van wethouder Eltjo Dijkhuis kwam namelijk naar voren dat het de bedoeling is dat de bibliotheek naar het centrum gaat verhuizen. In de nieuwe te bouwen complex van appartementen op het Kerkplein. Onderin zal dan o.a. de bibliotheek gevestigd worden. En in De Meenschaar zijn plannen voor appartementen. "Daar gaan we dit mooie gebouw toch niet voor gebruiken", aldus voorzitter APB Bedum Henk van der Velde, "Bedum heeft helemaal geen dorpshuis, dus het zou een goed idee zijn om De Meenschaar te transformeren naar Dorpshuis Bedum." Een warm applaus van de aanwezigen onderstreepte deze wens !  In samenwerking met de Vereniging Groninger Dorpen , waar APB Bedum lid van is, gaan we het verder uitwerken met afdeling dorpshuizen. VGD heeft daar veel ervaring mee.

De Meenschaar is een voormalige school , fraai gebouwd in de Amsterdamse Schoolstijl, is gebouwd en in gebruik genomen in het jaar 1927. Het was een vervanging van de oude , te kleine geworden school aan de Tweede Dwarsstraat ( waar nu appartementen in zit), die in 1852 als Hervormde Lagere School werd gebouwd. In het jaar 1977 krijgt het gebouw een andere functie onder de nieuwe naam De Meenschaar. Het geeft nu onderdak aan de Bibliotheek , de Muziekschool en diverse sociaal-culturele activiteiten. De ruimtes zijn erg geschikt om als dorpshuis te fungeren. APB Bedum gaat verder onderzoek doen en hopelijk kan een werkgroep ondersteuning geven om het één en ander te realiseren.

Facebook TwitterLinkedin
­